Niet gerealiseerde prognoses op voorhand misleidend?