Financiële Dienstverlening

De Financiële Dienstverlening is in Nederland een omvangrijke markt, waarvan banken en verzekeraars het grootste deel uitmaken. Er zijn veel verschillende soorten franchiseformules in de Financiële Dienstverlening, van incassobureaus tot administratiekantoren. Is het jouw ambitie om in de Financiële Dienstverlening franchisenemer te worden? Kijk dan of hier een geschikte formule voor jou tussen staat.

De klant centraal in de Financiële Dienstverlening

Overal, dus ook in de Financiële Dienstverlening, moet het belang van de klant centraal staan. Consumenten moeten namelijk een goede, objectieve afweging kunnen maken als zij een financieel product kopen. Daarom moeten de producten helder en begrijpelijk zijn voor de consument. Zo weet men wat die koopt en wat de risico's zijn. Bij producten, advies, service en klachtenafhandeling moeten het belang van de klant centraal gesteld worden.

Definitie van Financiële Dienstverlening

De betekenis van Financiële Dienstverlening is het aanbieden van financiële diensten en producten. Maar de Financiële Dienstverlening is meer dan dat. Een gezonde financiële sector is een voorwaarde voor de economie om goed te kunnen functioneren.

In Nederland staan veel financiële dienstverleners onder toezicht van het Autoriteit Financiële Markten (AFM) en dienen zich te conformeren aan de Wet op het financieel toezicht.

Zo bewaakt de AFM dat aanbieders duidelijk zijn over nieuwe producten en eventuele risico’s. De AFM kan, zodra ze daar aanleiding toe ziet, het proces onder de loep nemen en zal partijen die producten ontwikkelen zonder oog voor het belang van de klant hierop aanspreken. Dit geldt met name voor geldverstrekkers.

Zo hebben banken en verzekeraars sinds 2014 een wettelijke zorgplicht. Een bank moet bijvoorbeeld nagaan of een klant aan zijn verplichtingen kan voldoen voor een lening verstrekt wordt. De zorgplicht stelt de klant meer centraal bij banken en verzekeraars. Daarnaast kan de AFM door de zorgplicht eerder ingrijpen bij misstanden. Dit beschermt de klant beter tegen slechte financiële producten.

Voorbeelden van soorten financiële dienstverleners in franchise:

  • Hypotheekverstrekkers
  • Verzekeraars
  • Incassobureaus
  • Bewindvoerders
  • Boekhoudkantoren en accountancybureaus
  • Financieel adviseurs
Meer weergeven