Werken met kids

Heb jij ervaring met het werken met kinderen? Zou jij bijvoorbeeld jouw eigen kinderopvang of indoor speeltuin willen starten als franchisenemer? Kijk dan verder op deze pagina naar de mogelijkheden om te starten in de branche Werken met kids!

Ontwikkelingen in de branche Werken met kids

Er is een toenemend aanbod van kindcentra. Opvang en onderwijs worden hier samengevoegd. 

Soorten kindcentra zijn:

  • Kinderdagverblijven 
  • Peuterspeelzalen
  • Buitenschoolse opvang (BSO)

Er gaan steeds meer kinderen naar de opvang waardoor de werkgelegenheid in de kinderopvang toeneemt. Door de invoering van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) zijn de kwaliteitseisen aangescherpt, waaronder de BKR (Beroepskracht Kind Ratio).

De vraag naar kinderopvang neemt toe door stijging van de kinderopvangtoeslag en een aantrekkende economie. Ook het aanbod van kinderopvang stijgt. Dit komt mede doordat er in het gezin tweeverdieners zijn en het feit dat ouders hun kinderen niet van verschillende locaties af willen halen. Zij zoeken een plek waar kinderen niet alleen worden onderwezen, maar ook ondersteund en opgevangen. 

De branche Werken met kids

De branche draait natuurlijk niet alleen maar om kinderopvang. Formules waarbij er bijles/huiswerkbegeleiding gegeven wordt of een gastouderbureau zijn ook erg populair. Verder valt een indoor speeltuin ook onder deze branche. 

Meer weergeven