Jan-Willen Kolenbrander
Jan-Willem Kolenbrander
Advocaat
j.kolenbrander@declercq.com 071-5815480

Jan-Willem Kolenbrander is in 2008 beëdigd als advocaat en houdt zich binnen de ondernemingsrechtpraktijk bij De Clercq bezig met alle facetten van franchise. Hij heeft reeds diverse franchisegevers en franchisenemers bijgestaan in conflictsituaties en heeft ruime ervaring op het gebied van procederen, zowel collectief als individueel. Daarnaast heeft Jan-Willem veel kennis van het beoordelen en opstellen van franchiseovereenkomsten en daaraan verwante documenten. Jan-Willem geeft lezingen en workshops en publiceert regelmatig over franchise. Meer informatie

Recente publicaties

Relatiebeding in de franchiseovereenkomst: Wet franchise van toepassing?

column

Postcontractuele non-concurrentiebedingen in een franchiseovereenkomst zijn sinds de invoering van de Wet franchise...

Ondersteuning en bijstand in coronatijd

Juridisch

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is de coronacrisis nog in alle heftigheid aanwezig. Van enkele...

Het wetsvoorstel Wet Franchise in vogelvlucht

Juridisch

Eind 2018 heeft de wetgever het wetsvoorstel Wet Franchise gepubliceerd.

Revolutie of evolutie? Ontwikkelingen in de rechtspraak omtrent prognose problematiek

Juridisch

Het moge duidelijk zijn dat een prognose een wezenlijk onderdeel vormt bij de besluitvorming van een kandidaat...

Baanbrekende ontwikkelingen of storm in een glas water?

Juridisch

De ontwikkelingen in de franchisebranche blijven onverminderd doorrazen. Een tweetal recente ontwikkelingen zijn...

Verwerken van klantgegevens: doe het goed!

Franchisegevers en franchisenemers zullen zich ook aan de wettelijke privacyregels moeten houden. Doen zij dat niet...

Nieuwe Europese wetgeving: klank en geur als merk?

Juridisch

Franchiseformules gebruiken merken om hun waren en diensten te onderscheiden van de waren en diensten van de...

En toen ging de franchisegever failliet ......

Juridisch

Door het recente faillissement van Halfords wordt wederom onderstreept dat het economische klimaat in Nederland...

De verwerking van persoonsgegevens in franchiseverband

Juridisch

Klanten zijn belangrijk voor franchiseformules. Ze vertegenwoordigen de belangrijkste bron van inkomsten voor...

Reclames en franchise

In de column van juni in de Franchise+ nieuwsbrief is al enige aandacht besteed aan een uitspraak van de Reclame...

Stel je vraag aan Jan-Willem Kolenbrander
CAPTCHA