Vormen van franchising

Franchising heeft zich door de jaren steeds verder ontwikkeld. Hierdoor zijn er verschillende vormen van franchise. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende hoofdvormen van franchising. Je komt al deze vormen in Nederland tegen. Het grootste deel van wat je in onze franchisegids vindt is echter hard-franchise, wat onder second generation franchise valt.

First generation franchise

Deze vorm is productgericht en vindt zijn toepassing voornamelijk bij het dealersysteem, zoals garagebedrijven en benzinepompstations.

Trademark franchise

Ook hier staat het product centraal; deze vorm wordt voornamelijk toegepast bij de industrie en is te vergelijken met productie in licentie, zoals Coca-Cola.

Second generation franchise

Hier staat niet zozeer het product centraal, maar is er sprake van een Total Business Concept. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals marketing, verkoop, administratie, automatisering etc. worden integraal aangepakt. Binnen de second generation franchise worden twee vormen onderscheiden:

  • Soft franchising
  • Hard franchising

Soft franchising

Soft-franchising betekend dat je als franchisenemer zelf veel vrijheid hebt om te bepalen hoe je je vestiging runt. Soft franchising is een variant van franchising die soms geen franchising wordt genoemd of niet als franchising wordt herkend. Er wordt dan bijvoorbeeld samengewerkt in de vorm van een vereniging of coöperatie. Toetreding tot de keten betekent dat je “lid” wordt. Je wordt geacht je te houden aan de statuten en de reglementen. Er is een gezamenlijke naam en een logo en er zijn gezamenlijke reclameactiviteiten, maar er is veel meer ruimte voor eigen invulling van het concept. De voorschriften voor de winkel kunnen beperkt blijven tot het gebruik van het merk, de vlaggen en stickers, maar het komt ook voor dat er verdergaande afspraken zijn en dat er een duidelijke controle is op de naleving. Een voorbeeld hiervan is Bailine

Hard franchising (full franchise)

Hard-franchising is tegenwoordig de meest voorkomende vorm. Deze vorm blijkt in de meeste situaties namelijk het meest succesvol. Er wordt een individuele franchiseovereenkomst gesloten tussen de franchisegever en de franchisenemer.

De afspraken zijn hard, dat wil zeggen dat de manier van werken in een vestiging duidelijk omschreven en heel gedetailleerd is. De afspraken liggen vast in de franchiseovereenkomst en zijn gedetailleerd uitgewerkt in het franchisehandboek. Dat handboek geeft een uitgebreide beschrijving van alle kenmerken van de formule en de organisatie.

Het voordeel van strikte afspraken en vastlegging daarvan in een goed handboek is dat jij als franchisenemer weinig zaken zelf hoeft uit te zoeken en te bedenken. Er is duidelijkheid en zekerheid over de toepassing van de formule. Zowel franchisegever (en diens personeel) als franchisenemer (en diens personeel) weet wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de ander mogen verwachten. Er is minder willekeur en meer duidelijkheid.

Binnen hard-franchising is het de kunst om de juiste mix te vinden van zowel de eigen creativiteit van het individuele ondernemerschap als van de professionaliteit van de grote organisatie. En die juiste mix is het recept voor het succes van franchising en de oorzaak van de permanente groei van het fenomeen franchising.

Onmisbaar daarbij is uniformiteit. Niet als doel op zich, maar franchising is immers het dupliceren van succes! (Lees ook: De definitie van franchising) Uniformiteit is nodig om de herkenbaarheid van de organisatie bij de (toekomstige) klant te vergroten. Of met andere woorden om meer rendement te krijgen uit je geïnvesteerde euro in marketing en reclame.

Licentie

Naast bovengenoemde vormen van franchising zijn er ook nog andere vormen van commerciële samenwerking.  Bijvoorbeeld het licentiemodel. Maar wat zijn hierin de verschillen en overeenkomsten? U leest hier meer over in de column ‘Franchise of toch liever een licentie?’ geschreven door Marjolein Boshuizen, van Koelewijn & Partners.

Conversiefranchising

Een opkomende vorm van franchising is conversiefranchising, waarin bestaande bedrijven zich aansluiten bij gevestigde franchises. Deze strategie biedt een win-winsituatie: bedrijven profiteren van bewezen modellen en franchises breiden hun netwerken uit. Verhoog je groeipotentieel en minimaliseer risico's met deze innovatieve aanpak.

Conversiefranchising is een aantrekkelijke vorm van franchising en het is de moeite waard om hier meer over te leren.