Communicatie

Het belang van samenwerking in franchise

Samenwerken in franchiseverband is geen eenrichtingverkeer. De franchisegever is verantwoordelijk voor het beleid binnen de franchiseformule. De franchisegever zal willen weten wat er leeft bij de franchisenemers. Daarom is goede communicatie essentieel Juist de voeding vanuit de basis, de juiste informatie vanuit de franchisenemers, zal de franchiseorganisatie in staat stellen de formule concurrerend te houden. Elke franchisenemer zal zijn mening kenbaar willen maken, zijn belangen willen behartigen en suggesties willen doen. Een efficiënte communicatie is daarom van levensbelang voor een goede samenwerking op franchisebasis.

Verschillende vormen communicatie

In een jonge, kleine franchiseorganisatie kan de communicatie nog informeel zijn, omdat de afstand tot de organisatie nog klein is: "de communicatielijnen zijn kort". Groeit de organisatie, dan zullen de communicatielijnen langer worden en zal veelal een franchiseraad worden ingesteld. Dit is een overlegorgaan van franchisegever èn franchisenemers, dat periodiek de voor beide partijen belangrijke zaken bespreekt. In grotere organisaties bestaat soms een Vereniging van Franchisenemers. Van deze vereniging zijn alleen maar franchisenemers lid. Een afvaardiging van de vereniging, dikwijls het bestuur, voert in de franchiseraad het overleg met de franchisegever. De franchiseraad heeft bij de meeste franchiseorganisaties slechts een adviserende taak. Dat betekent echter niet, dat de franchiseraad een vrijblijvend gebeuren is. Adviezen van de franchiseraad dienen door de franchisegever serieus te worden genomen.

Daarnaast kunnen voor bepaalde doelen commissies worden ingesteld, bijvoorbeeld:

  • De Commissie Reclame & Promotie
  • De Assortimentscommissie
  • De Commissie Organisatie & Administratie.

Effectieve communicatie is de ruggengraat van elke succesvolle franchise. Terwijl je de nuances van communicatie binnen een franchiseverband begrijpt, is het ook cruciaal om inzicht te hebben in de financiële aspecten, zoals de verschillende vergoedingen die betrokken zijn bij franchising. Deze vergoedingen, variërend van entree fees tot royalty's, spelen een essentiële rol in de operationele dynamiek tussen franchisegever en franchisenemer.