Kenmerken en aspecten van franchising

Op deze pagina worden de kenmerken en aspecten van franchising beschreven, zoals het concept, taakverdeling, imago, service, knowhow, begeleiding, selectie, training en controle.

Concept

  • Een beproefd idee.
  • Aanzienlijke marktkansen voor iedere betrokken franchisenemer.
  • Een rendabel concept.
  • Een krachtig merk richting eindklanten of aanzienlijke merkmogelijkheden.
  • Voortdurende evolutie van het idee gebaseerd op actuele markttrends.

Taakverdeling

In het franchisecontract wordt een taakverdeling tussen de franchisegever en de franchisenemer vastgelegd en worden de rechten en plichten van beiden geregeld. Deze taakverdeling is erop gebaseerd, dat elke partij doet waar die goed in is: de franchisegever schept de voorwaarden, waardoor de franchisenemer efficiënt kan werken.

Imago

Alleen producten, diensten of hele commerciële formules, die zich positief in de markt onderscheiden komen voor franchising in aanmerking.

Service aan franchisenemers

  • Voldoende unieke kenmerken voor (aspirant-)franchisenemers.
  • Een serviceconcept dat past bij de achtergrond van de franchisenemer.
  • Aanzienlijke voordelen voor franchisenemers, voortdurend en niet enkel bij aanvang.
  • Consistente marketingcommunicatie en visuele identiteit.

Knowhow en begeleiding

De franchisenemer "huurt" het gebruik van de handelsnaam en de merken. Daarbij krijgt hij van de franchisegever de kennis en ondersteuning, die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen.

Selectie en training

Om de franchiseketen te versterken is expansie wenselijk. Dit gebeurt door middel van een wervingscampagne, gevolgd door een zorgvuldige selectie van potentiële kandidaten. Na selectie volgt doorgaans een (praktijk)training om de franchisenemer vertrouwd te maken (en te houden) met de werkprocedures en de commercie. Ook als de franchiseondernemer is gestart biedt de centrale organisatie vaak nog franchiseondersteuning in de vorm van een franchiseopleiding of -cursus.

Controle

In herkenbaarheid schuilt de ware kracht van een succesvolle franchiseformule. Voorop staat dus dat er controle moet zijn of de aangeslotenen de formule daadwerkelijk zo implementeren zoals de franchisegever deze heeft getest tijdens de ontwikkeling. Dit is een continu proces, waarvoor veelal een formulemanager of formulecoach wordt aangetrokken door de franchiseorganisatie.

Na het verkennen van de kernkenmerken en aspecten van franchising, is het van cruciaal belang om de rol van communicatie binnen een franchiseverband te begrijpen. Communicatie is niet alleen essentieel voor het delen van kennis en informatie, maar ook voor het waarborgen van een harmonieuze en productieve samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer.

Ontdek hoe effectieve communicatie de ruggengraat vormt van elke succesvolle franchise en hoe het bijdraagt aan het versterken van de relatie en het behalen van gezamenlijke doelen.