De vele voordelen van franchising

Franchising is nog altijd groeiende en men wordt steeds meer ondernemend. Vandaar dat franchising erg aantrekkelijk is. De enorme hoeveelheid franchising voordelen zijn daarvoor de aanleiding.

Zelfstandigheid voor de betrokkenen

Zowel de franchisegever als de franchisenemers zijn zelfstandig ondernemer. De wederzijdse belangen worden vooraf in een franchisecontract vastgelegd. Door de taakverdeling kunnen beide partijen zich richten op hetgeen waar ze goed in zijn. De franchisegever op het optimaliseren en door ontwikkelen van het concept in de breedste zin. De franchisenemer kan vervolgens met dit concept lokaal het verschil maken omdat hij op de lokale wensen in kan spelen. Zo kunnen beide partijen een zo hoog mogelijk rendement met hun bedrijf maken.

Gemotiveerde dienstverlening en persoonlijke inzet

De franchisenemers zijn in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen bedrijf. De motivatie en de persoonlijke inzet staan daarom op een hoog niveau.

Hogere omzet en lagere kosten

Door de professionelere benadering van de markt maakt de franchisenemer veelal een hogere omzet dan een apart opererende ondernemer. De franchisenemer kan immers profiteren van de professionele marketing en alle ervaringen binnen het samenwerkingsverband. Grootschaligheid geeft kostenvoordelen. Veelal kunnen door het grote inkoopvolume gunstige condities worden bedongen. In Nederland is franchising heel populair en in elke branche is franchisen mogelijk.

Minder ‘personeelsproblemen’

De personeelsbezetting is een verantwoordelijkheid van de franchisenemer. Bijvoorbeeld bij ziekte van medewerkers zal hij zelf zijn bezetting regelen. Ook is een franchiseorganisatie minder conjunctuurgevoelig: de loonsom is veel lager, waardoor loonsverhogingen minder snel effect hebben op de bedrijfsresultaten.

Uniforme uitstraling, dus scherpere profilering

De herkenbare uitstraling is één van de belangrijkste formulekenmerken van een moderne keten van bedrijven. De franchisegever is verantwoordelijk voor de uitstraling, dus voor alles, waarmee de organisatie zich in de markt wil onderscheiden.

Centrale leiding en kleine overhead

Om slagvaardig in de markt te kunnen concurreren is centrale leiding binnen het samenwerkingsverband nodig. Doorgaans vragen gedreven franchisenemers minder aandacht van het management dan filiaalleiders. Dit resulteert direct in lagere overheadkosten: minder rayonleiders, kleinere (of geen) personeelsafdeling enzovoorts.

Andere voordelen zijn:

 • De franchisegever neemt de franchisenemer een deel van de werkzaamheden voor en tijdens de startfase uit handen. Een aantal "beginnersfouten" wordt daardoor vermeden. De franchisegever kan zelf over de know-how beschikken, dan wel gespecialiseerde mensen inhuren.
 • De franchisenemer krijgt toegang tot veel knowhow van de franchisegever en krijgt permanente begeleiding. Hierdoor is er meer kans op succes met ondernemen. Als franchisenemer hoef je niet meer zelf de meest succesvolle route naar een goed resultaat te bedenken.
 • De herkenbaarheid van de formule voor de klant, d.i. de afnemer van de diensten en/of producten wordt gestimuleerd door een uniforme uitstraling en een gemeenschappelijke naam (handelsnaam en merk).
 • De franchisenemer kan gebruik maken van centrale, dus betere afspraken met bijvoorbeeld leveranciers, de accountant en het reclamebureau.
 • De franchisegever kan training en opleiding van franchisenemers en hun personeel (laten) verzorgen.
 • Aan de hand van cijfermatige gegevens kan bedrijfsvergelijking worden uitgevoerd om zo van elkaar te leren en resultaten van de franchisenemer en franchisegever te optimaliseren.
 • Investeringen zijn door de ruime ervaring van de franchiseorganisatie vrij nauwkeurig te bepalen, waardoor financiële tegenvallers beperkt kunnen blijven. Soms kan door franchisenemer ook gebruik worden gemaakt van een financieringsarrangement.
 • Daarnaast is het bij investeringen van franchisenemers makkelijker om geld te lenen bij een bank vanwege het lagere ondernemersrisico bij franchise.
 • Een franchisenemer kan zich meer toeleggen op de commerciële kant van de onderneming zoals verkoop van producten en/of diensten, after-sales service en presentatie, dan zijn niet samenwerkende collega/concurrent. Dit komt dikwijls tot uitdrukking in een hogere omzet door de professionele aanpak en lagere kosten door schaalvoordelen als gevolg van de samenwerking. De winst blijft bovendien bij de zelfstandige ondernemer/ franchisenemer.
 • Het kost een franchisenemer minder tijd om zich voor te bereiden op het starten van een onderneming. Als je een franchise begint krijg je meestal direct een winstgevende vestiging opgeleverd met alles erop en eraan. 
 • Zowel juridisch als economisch blijft de franchisenemer zelfstandig. De zelfstandigheid wordt mede gewaarborgd door de franchiseovereenkomsten die tussen partijen gesloten worden.
 • De overeenkomsten gelden voor een bepaalde periode, meestal vijf jaar. Na deze periode staat het de franchisenemer in beginsel vrij de samenwerking te beëindigen.
 • Het verkopen van een franchisevestiging is een makkelijker proces dan het verkopen van een zelfstandige onderneming. Dit komt doordat de franchisegever hierbij betrokken wil en moet zijn. De franchisegever heeft er immers, net als de franchisenemer, baat bij dat het verkoopproces soepel en snel verloopt.

Valkuilen en nadelen van franchising

Helaas heeft franchising ook zo zijn nadelen en risico's. Het is essentieel dat je je goed inleest en niet blindstaart op de vele franchising voordelen ten opzichte van een eigen onderneming. Daarom is het ten sterkste aan te raden om ook de valkuilen en de nadelen van franchising door te nemen.