Franchising blijft groeien

Franchising als systeem van distributie blijkt zeer succesvol te zijn. Franchising is meer dan 100 jaar oud. Eind zestiger, begin zeventiger jaren komt er een doorbraak van het fenomeen in Europa, ook in Nederland. Het aantal franchisevestigingen is in 15 jaar tijd driemaal zo groot geworden. Franchising staat meer dan ooit in het centrum van de belangstelling. Franchising kent een enorme belangstelling. Franchising is vooral erkend binnen de detailhandel. Echter groeit franchising momenteel het sterkst binnen de zakelijke dienstverlening. Terecht, want ook hier biedt franchising interessante mogelijkheden. Denkt u daarbij aan de hypotheekadviseurs, assurantietussenpersonen maar ook aan uitzendbureaus, opleidingsinstellingen en horecabedrijven.

Ook internationaal en met het oog op de éénwording van Europa biedt franchising perspectieven. We zien het om ons heen: marketing wordt steeds belangrijker, de concurrentiedruk neemt toe, ook vanuit het buitenland. De klant stelt hoge eisen, kapitaalverschaffers worden kritischer, het belang van schaalgrootte neemt toe. Veel organisaties zoeken een oplossing voor deze problematiek. Franchising - als distributie-methode - kan het antwoord zijn, omdat het een scala aan mogelijkheden biedt.

Het succes van franchising is goed te verklaren: de franchisenemers kunnen zich toeleggen op datgene waar zij goed in zijn, de praktische en de commerciële kant van hun bedrijf. De franchisegever zorgt voor ondersteuning op allerlei gebieden waar de franchisenemer niet de tijd en het geld, of zelfs weinig belangstelling voor heeft. Uit publicaties blijkt, dat ook in de komende jaren een voortgaande groei wordt verwacht, zowel met betrekking tot het aantal franchisegevers als het aantal vestigingen per franchiseformule.

Onderzoek heeft uitgewezen dat:

  • De slagingskans van startende ondernemers in franchiseverband rond de 90% ligt;
  • In franchiseverband betere resultaten worden gerealiseerd dan bij niet-samenwerkende zelfstandige ondernemers.

Franchise Statistiek 

Bekijk hieronder de Franchise Statistiek over 2020 die de Nederlandse Franchise Vereniging heeft gepresenteerd. Je ziet een jaarlijkse stijging.

 

Aantal franchisegevers

 

2020

2021

2022

Detailhandel Food

114

114

107

Detailhandel Non-Food

189

184

186

Horeca

120

131

137

Dienstverlening 

373

364

370

Zorg

38

38

38

Overig

69

72

70

Totaal

903

903

908

 

Aantal franchisevestigingen 

 

2020

2021

2022

Detailhandel Food

7.814

7.764

7.867

Detailhandel Non-Food

7.761

7.713

7.721

Horeca

3.114

3.412

3.734

Dienstverlening 

9.625

9.492

9.499

Zorg

2.212

2.136

2.003

Overig

3.005

3.293

3.186

Totaal

33.531

33.810

34.010

 

Alle medewerkers

 

2020

2021

2022

Detailhandel Food

164.600

169.100

161.900

Detailhandel Non-Food

76.900

75.600

72.900

Horeca

67.500

64.600

88.200

Dienstverlening 

31.800

34.500

37.800

Zorg

23.100

21.800

22.500

Overig

13.700

15.700

16.000

Totaal

377.600

381.300

399.300

 

Omzet franchisevestigingen in miljoenen € excl. BTW

 

2020

2021

2022

Detailhandel Food

17.600

€18.000

€18.800

Detailhandel Non-Food

€10.900

€11.000

€11.600

Horeca

€2.300

€2.700

€3.800

Dienstverlening 

€3.000

€3.300

€4.000

Zorg

€2.100

€2.100

€2.300

Overig

€1.400

€1.700

€1.900

Totaal

€37.300

€38.900

€42.400

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de NFV en zij verzorgt al vanaf 1985 jaarlijks de statistiek van franchise in Nederland.

Nu je hebt gelezen over de groei van franchising in Nederland, is het essentieel om een dieper inzicht te krijgen in de verschillende soorten franchises die in Nederland vacant zijn. Via de knop vind je een uitgebreid overzicht van alles wat met franchises in Nederland te maken heeft.