Franchising blijft groeien

Franchising als systeem van distributie blijkt zeer succesvol te zijn. Franchising is meer dan 100 jaar oud. Eind zestiger, begin zeventiger jaren komt er een doorbraak van het fenomeen in Europa, ook in Nederland. Het aantal franchisevestigingen is in 15 jaar tijd driemaal zo groot geworden. Franchising staat meer dan ooit in het centrum van de belangstelling. Franchising kent een enorme belangstelling. Franchising is vooral erkend binnen de detailhandel. Echter groeit franchising momenteel het sterkst binnen de zakelijke dienstverlening. Terecht, want ook hier biedt franchising interessante mogelijkheden. Denkt u daarbij aan de hypotheekadviseurs, assurantietussenpersonen maar ook aan uitzendbureaus, opleidingsinstellingen en horecabedrijven.

Ook internationaal en met het oog op de éénwording van Europa biedt franchising perspectieven. We zien het om ons heen: marketing wordt steeds belangrijker, de concurrentiedruk neemt toe, ook vanuit het buitenland. De klant stelt hoge eisen, kapitaalverschaffers worden kritischer, het belang van schaalgrootte neemt toe. Veel organisaties zoeken een oplossing voor deze problematiek. Franchising - als distributie-methode - kan het antwoord zijn, omdat het een scala aan mogelijkheden biedt.

Het succes van franchising is goed te verklaren: de franchisenemers kunnen zich toeleggen op datgene waar zij goed in zijn, de praktische en de commerciële kant van hun bedrijf. De franchisegever zorgt voor ondersteuning op allerlei gebieden waar de franchisenemer niet de tijd en het geld, of zelfs weinig belangstelling voor heeft. Uit publicaties blijkt, dat ook in de komende jaren een voortgaande groei wordt verwacht, zowel met betrekking tot het aantal franchisegevers als het aantal vestigingen per franchiseformule.

Onderzoek heeft uitgewezen dat:

  • De slagingskans van startende ondernemers in franchiseverband rond de 90% ligt;
  • In franchiseverband betere resultaten worden gerealiseerd dan bij niet-samenwerkende zelfstandige ondernemers.

Franchise Statistiek 

Bekijk hieronder de Franchise Statistiek over 2020 die de Nederlandse Franchise Vereniging heeft gepresenteerd. Je ziet een jaarlijkse stijging.

 

    Aantal franchisegevers
  2020 2021 2022
Detailhandel Food 114 114 107
Detailhandel Non-Food 189 184 186
Horeca 120 131 137
Dienstverlening  373 364 370
Zorg 38 38 38
Overig 69 72 70
Totaal 903 903 908

 

    Aantal franchisevestigingen 
  2020 2021 2022
Detailhandel Food 7.814 7.764 7.867
Detailhandel Non-Food 7.761 7.713 7.721
Horeca 3.114 3.412 3.734
Dienstverlening  9.625 9.492 9.499
Zorg 2.212 2.136 2.003
Overig 3.005 3.293 3.186
Totaal 33.531 33.810 34.010

 

    Alle medewerkers
  2020 2021 2022
Detailhandel Food 164.600 169.100 161.900
Detailhandel Non-Food 76.900 75.600 72.900
Horeca 67.500 64.600 88.200
Dienstverlening  31.800 34.500 37.800
Zorg 23.100 21.800 22.500
Overig 13.700 15.700 16.000
Totaal 377.600 381.300 399.300

 

Omzet franchisevestigingen in miljoenen € excl. BTW
  2020 2021 2022
Detailhandel Food 17.600 €18.000 €18.800
Detailhandel Non-Food €10.900 €11.000 €11.600
Horeca €2.300 €2.700 €3.800
Dienstverlening  €3.000 €3.300 €4.000
Zorg €2.100 €2.100 €2.300
Overig €1.400 €1.700 €1.900
Totaal €37.300 €38.900 €42.400

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de NFV en zij verzorgt al vanaf 1985 jaarlijks de statistiek van franchise in Nederland.

Nu je hebt gelezen over de groei van franchising in Nederland, is het essentieel om een dieper inzicht te krijgen in de verschillende soorten franchises die in Nederland vacant zijn. Via de knop vind je een uitgebreid overzicht van alles wat met franchises in Nederland te maken heeft.