Wat is franchising

Franchising is een vorm van commerciële samenwerking tussen twee zelfstandige partijen voor de distributie van goederen en/of diensten. Daarbij stelt de franchisegever aan de franchisenemer een complete, succesvolle ondernemingsformule ter beschikking. Er bestaat een efficiënte taakverdeling tussen franchisenemer en franchisegever. Beide partijen doen vooral datgene, waar zij sterk in zijn. Voor de franchisenemer zijn dat vooral de operationele taken, zoals de verkoop en de dagelijkse gang van zaken binnen de eigen onderneming. Voor de franchisegever ligt het accent op de marketing en de aansturing van de totale organisatie.

De franchisenemer loopt als zelfstandig ondernemer beduidend minder risico dan een autonome starter en kan een goed ondernemersinkomen verdienen. Economisch gezien heeft de franchisenemer een stukje van zijn zelfstandigheid prijs gegeven bij het aangaan van de samenwerking in de vorm van franchising. In ruil daarvoor geniet hij vele voordelen. Beide partijen hebben als doel: het realiseren van een optimaal resultaat. Andere doelstellingen zijn daarvan afgeleid, zoals groei, continuïteit en efficiency.

Franchising is bijzonder geschikt voor de startende ondernemer, maar ook de reeds gevestigde ondernemer kan in franchiseverband een succesvolle doorstart maken. Steeds vaker sluiten reeds gevestigde ondernemers zich aan bij een franchiseformule om hun rendement te vergroten en daarmee de continuïteit van de eigen onderneming te waarborgen. Een bekend voorbeeld hiervan is Albert Heijn, die zelfstandige kruidenierswinkels heeft geconverteerd in succesvolle franchisevestigingen.

Lees hier verder bij Franchising groeit