Kenmerken en aspecten van franchising

Taakverdeling

In het franchisecontract wordt een taakverdeling tussen de franchisegever en de franchisenemer vastgelegd en worden de rechten en plichten van beiden geregeld. Deze taakverdeling is erop gebaseerd, dat elke partij doet waar die goed in is: de franchisegever schept de voorwaarden, waardoor de franchisenemer efficiënt kan werken.

Imago

Alleen producten, diensten of hele commerciële formules, die zich positief in de markt onderscheiden komen voor franchising in aanmerking.

Knowhow en begeleiding

De franchisenemer "huurt" het gebruik van de handelsnaam en de merken. Daarbij krijgt hij van de franchisegever de kennis en ondersteuning, die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen.

Selectie en training

Om de franchiseketen te versterken is expansie wenselijk. Dit gebeurt door middel van een wervingscampagne, gevolgd door een zorgvuldige selectie van potentiële kandidaten. Na selectie volgt doorgaans een (praktijk)training om de franchisenemer vertrouwd te maken (en te houden) met de werkprocedures en de commercie. Ook als de franchiseondernemer is gestart biedt de centrale organisatie vaak nog franchiseondersteuning in de vorm van een franchiseopleiding of -cursus.

Controle

In herkenbaarheid schuilt de ware kracht van een succesvolle franchiseformule. Voorop staat dus dat er controle moet zijn of de aangeslotenen de formule daadwerkelijk zo implementeren zoals de franchisegever deze heeft getest tijdens de ontwikkeling. Dit is een continu proces, waarvoor veelal een formulemanager of formulecoach wordt aangetrokken door de franchiseorganisatie.

Lees hier verder over de communicatie bij franchising