Checklist voor de startende franchisenemer

Je overweegt om als franchisenemer te gaan starten. Je weet waarom je wilt starten als franchisenemer en je bent ervan bewust dat franchisenemer worden een mooie, maar ook grote stap is.

Omdat deze stap groot is en je een samenwerkingsverband aangaat van meerdere jaren is het belangrijk dat je een franchiseformule kiest waar je de volle 100% voor achter staat. Verdiep je daarom goed in het concept als franchisenemer.

Wij willen de startende franchisenemer zo goed mogelijk informeren en meehelpen in de procedure naar het starten als franchisenemer. Daarom hebben wij een diverse checklist ontwikkeld met aandachtspunten voor de beoordeling van een franchiseformule. Neem deze goed door en gebruik deze als startende franchisenemer!   

Checklist startende franchienemer

Aandachtspunten ten aanzien van de franchiseformule

✓ Waaruit bestaat de franchiseformule c.q. het concept?

 • markt waarin de formule actief is
 • doelgroep
 • producten
 • vestigingsgebied 
 • promotiebeleid
 • service
 • huisstijl
 • handelsnaam
 • merken

✓ Wat is uniek aan de formule?
✓ Hoe lang bestaat de franchiseformule?
✓ Hoeveel vestigingen zijn momenteel operationeel?
✓ Voor nieuwe franchise-activiteiten: zijn er ook pilot-vestigingen operationeel?
✓ Zijn er ook eigen vestigingen van de franchisegever operationeel?
✓ Zijn de bestaande vestigingen een succes?
✓ Welke diensten biedt de franchisegever (al dan niet tegen betaling) aan?

 • verwerven van de locatie
 • inrichting van de vestiging 
 • financieringsaanvraag (financieringsarrangement beschikbaar?)
 • opleiding en training
 • opening 
 • inkoop
 • automatisering

✓ Welke standaardprofiel heeft franchisegever van de franchisenemer opgesteld
✓ Wordt in het contract een exclusief rayon vastgelegd?
✓ Is dit rayon van voldoende omvang voor een rendabele exploitatie?
✓ Waar is de rayon-indeling op gebaseerd?
✓ Wordt er een vestigingsplaatsonderzoek verricht?

checklist 2 startende franchisenemer

Aandachtspunten ten aanzien van de franchiseorganisatie

✓ Wie is de franchisegever?
✓ Is de franchiseorganisatie onderdeel van een groep of een groter geheel?
✓ Heeft de franchisegever een gezonde financiële positie?
✓ Wordt de kandidaat-franchisenemer in staat gesteld met een of meerdere franchisenemers contact op te nemen?
✓ Zijn prognoses van franchisenemer in het verleden redelijk uitgekomen?
✓ Komt franchisegever de gemaakte afspraken na?
✓ Hoe wordt de relatie tussen franchisegever en franchisenemer ervaren?
✓ Voor reeds langer bestaande franchiseorganisaties: is er een franchiseraad en/of franchisevereniging?
✓ Is het overleg tussen franchisegever en alle franchisenemers hierdoor gewaarborgd?
✓ Zijn de handelsnaam, handelsmerk en de overige rechten van de franchise goed beschermd?
✓ Beoordeling franchiseovereenkomst en overige reglementen. Staan de exclusieve rechten die verleend worden in het franchisecontract vermeld?
✓ Verstrekt franchisegever conform de Wet Franchise alle precontractuele informatie op een overzichtelijke, duidelijke wijze?

checklist 3 startende franchisenemer

Aandachtspunten ten aanzien van investeringen en exploitatie

✓ Zijn de ervaringscijfers qua omzet en marge in het precontractuele informatie document (PID) voldoende aantrekkelijk?
✓ Is de investeringsbegroting reëel en aantrekkelijk?
✓ Welke terugkerende kosten zijn er?
✓ Wat zit er wel en niet in de franchisevergoedingen?
✓ Welke marketing en automatiseringskosten zitten in de vergoedingen en welke moet je zelf nog betalen?
✓ Welke eigen inbreng is er standaard benodigd?
✓ Hoe luiden de inkoopcondities?
✓ Kortom, heb je (dankzij het PID) alle informatie om een reële eigen exploitatiebegroting op te stellen en een goede keuze te maken om franchisenemer te worden?

Samenwerken in franchise vereist goede afspraken

Samenwerken betekent samen afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Wanneer je deze ter bestudering of ondertekening toegezonden krijgt kan het verstandig zijn om een franchisespecialist hier naar te laten kijken voor je hem ondertekend. In onze leveranciersgids staan diverse franchisespecialisten en juridisch specialisten die je hierbij kunnen helpen. Sommigen, zoals Koelewijn & Partners, bieden ook een specifieke franchisecontract check aan voor franchisenemers.

Download onze gratis Checklist  

Ben jij een startende franchisenemer en wil jij onze gratis checklist ontvangen in een overzichtelijke PDF-bestand? Laat dan snel hieronder je gegevens achter en onze checklist wordt automatisch naar je toegezonden. 

Een eigen bedrijf starten

Heb je onze 'Checklist voor startende franchisenemers' doorgenomen en ben je klaar om de volgende stap te zetten? Bezoek dan onze kennisbank over 'Je eigen bedrijf starten' om je verder te verdiepen in het ondernemerschap buiten franchising.