Checklist voor startende franchisenemer

Stel de juiste vragen aan je toekomstige franchisegever!

Franchiseondernemer worden is een mooie, maar ook grote stap. Daarom is het belangrijk een franchiseformule te kiezen waar je voor de volle 100% achter staat.

Verdiep je daarom goed in de franchiseformule en bepaal of het concept en de organisatie bij je passen! Om je te helpen bij het stellen van de juiste vragen, hebben we een checklist opgesteld. 

Hieronder vindt u een checklist met aandachtspunten voor de beoordeling van een franchise als je overweegt als franchisenemer te starten.

Aandachtspunten ten aanzien van de franchiseformule

 • Waaruit bestaat de franchiseformule c.q. het concept?
  • markt waarin formule actief is
  • doelgroep
  • producten (evt. receptuur)
  • vestigingsbeleid
  • promotiebeleid
  • service
  • huisstijl
  • handelsnaam
  • merken
 • Wat is uniek aan de formule?
 • Hoe lang bestaat de franchiseformule?
 • Hoeveel vestigingen zijn momenteel operationeel?
 • Hoeveel vestigingen wil de franchisegever realiseren?
 • Voor nieuwe franchise-activiteiten: zijn er ook pilot-vestigingen operationeel?
 • Zijn er ook eigen vestigingen van de franchisegever operationeel? (filiaalvestigingen)
 • Zijn de bestaande vestigingen een succes?
 • Welke diensten biedt de franchisegever al dan niet tegen betaling aan?
  • verwerven locatie
  • inrichting van de vestiging
  • financieringsaanvraag (financieringsarrangement bij een bank?)
  • opleiding en training
  • opening
  • inkoop
  • automatisering
 • Welk standaardprofiel heeft franchisegever van de franchisenemer opgesteld?
 • Wordt in het contract een exclusief rayon vastgelegd?
 • Is dit rayon van voldoende omvang voor een rendabele exploitatie?
 • Waar is de rayon-indeling op gebaseerd?
 • Wordt er een vestigingsplaatsonderzoek verricht?

Aandachtspunten ten aanzien van de franchiseorganisatie

 • Wie is de franchisegever?
 • Is de franchiseorganisatie onderdeel van een groep of een groter geheel?
 • Heeft de franchisegever een gezonde financiële positie?
 • Wordt de kandidaat-franchisenemer in staat gesteld met een of meerdere franchisenemers contact op te nemen?
 • Komt franchisegever de gemaakte afspraken na?
 • Hoe wordt de relatie tussen franchisegever en franchisenemer ervaren?
 • Voor reeds langer bestaande franchiseorganisaties: is er een franchiseraad en/of franchisevereniging?
 • Is het overleg tussen franchisegever en alle franchisenemers hierdoor gewaarborgd?
 • Zijn de handelsnaam, handelsmerk en de overige rechten van de franchise goed beschermd?
 • Beoordeling franchiseovereenkomst en overige reglementen. Staan de exclusieve rechten die verleend worden in het franchisecontract vermeld?

Aandachtspunten ten aanzien van investeringen en exploitatie

 • Hoe ziet de standaard investeringsbegroting eruit?
  • waarop is deze gebaseerd?
  • komt deze begroting doorgaans ook uit?
 • Welke eigen inbreng is er standaard benodigd?
 • Hoe ziet de standaard exploitatiebegroting eruit?
  • waarop is deze gebaseerd?
  • komt deze doorgaans ook uit?
 • Welke kosten zijn eenmalig en welke zijn terugkerend?
 • Welke kosten en dienstverlening zijn inbegrepen in de franchisevergoedingen?
 • Welke kosten van reclame en verkoopbevordering zijn voor franchisegever en welke voor franchisenemer?
 • Hoe luiden de inkoopcondities?

Samenwerken betekent samen afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Wanneer je deze ter bestudering of ondertekening toegezonden krijgt kan het verstandig zijn om een franchisespecialist hier naar te laten kijken voor je hem ondertekend. In onze leveranciersgids staan diverse franchisespecialisten en juridisch specialisten die je hierbij kunnen helpen. Sommigen, zoals Koelewijn & Partners, bieden ook een specifieke franchisecontract check aan voor franchisenemers.