Franchisevereniging

Franchiseorganisaties kunnen ervoor kiezen om een franchisevereniging te hebben. Dit kan naast de bestaande franchiseraad, maar het kan ook zijn dat een organisatie kiest voor een van de twee. Een vereniging is een rechtspersoon met leden en die hebben één bepaald doel voor ogen. Zij komen op voor de belangen van de franchisenemers. De leden zijn meestal de franchisenemers. Dus niet zoals bij de franchiseraad ook afgevaardigde van de centrale organisatie.

Het lidmaatschap van een vereniging is persoonlijk en kan soms worden opgezegd. Dit kan wel zorgen voor scheve verhoudingen. Soms is namelijk in de franchiseovereenkomst opgenomen dat een franchisenemer lid moet blijven gedurende zijn contract. Indien dat het geval is ben je dus verplicht om lid te blijven.

Het bestuur van de vereniging wordt uit de leden benoemd. Alle leden hebben in principe een stemrecht in de algemene ledenvergadering. Bij grote verenigingen kan soms een ledenraad worden gekozen die gerechtigd is de leden in bepaalde gevallen te vertegenwoordigen.

De regels die gelden voor een vereniging zijn wettelijk geregeld. Deze wettelijke regels kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn en omvatten onder meer bepalingen ten aanzien van de statuten, het bestuur, het bijeenroepen van ledenvergaderingen, het stemrecht, de aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid etc.