De voorovereenkomst

Voor de franchisegever is de informatieverstrekking niet geheel vrijblijvend. De franchisegever verstrekt in het voorstadium namelijk informatie aan de kandidaat franchisenemer. Dit is de voorovereenkomst. Hiermee is hij direct ook juridisch verbonden. Hij kan immers achteraf aansprakelijk worden gesteld als de informatie onvolledig of onjuist was. In dat kader kiest de franchisegever er dan ook wel eens voor om een voorovereenkomst te sluiten met de (kandidaat)franchisenemer.

Het nut van voorovereenkomsten

Voordat je als franchisegever een definitieve samenwerking aangaat met een franchisenemer, is het aan te raden om eerst een voorovereenkomst te sluiten. Dit document dient als een soort blauwdruk voor toekomstige onderhandelingen en bevat belangrijke aspecten zoals:

  • Informatiedeling
  • Geldigheidsduur van de overeenkomst
  • Geheimhoudingsafspraken
  • Toegewezen gebieden
  • Financiële afspraken zoals entreegelden en royalty's
  • Voorwaarden voor het uitvoeren van een locatieanalyse

Bescherming van bedrijfsinformatie

Een cruciaal onderdeel van de voorovereenkomst is de clausule rondom vertrouwelijkheid. Deze waarborgt dat bedrijfskritische informatie niet in handen van concurrenten valt.

Wettelijke verantwoordelijkheden als franchisegever

Volgens de Nederlandse Wet Franchise ben je als franchisegever verplicht om uitvoerige informatie te verschaffen aan de beoogde franchisenemer. Dit omvat zaken zoals:

  • Een concept van de franchiseovereenkomst en bijlagen
  • Financiële gegevens van de voorgestelde locatie
  • Overzicht van benodigde investeringen en vergoedingen
  • Informatie over de overlegstructuren binnen de franchise

De rol van de aspirant-franchisenemer

De potentiële franchisenemer heeft ook bepaalde verplichtingen. Deze omvatten het delen van hun financiële situatie en het uitvoeren van eigen onderzoek naar de haalbaarheid van de franchise. Deze rol staat niet zo vast als de essentie van de rol van de franchisegever, maar het is alsnog belangrijk dat de intentie van beide partijen duidelijk is.

Reflectieperiode en analysefase

De Wet Franchise stelt een 'stand-still periode' van vier weken in, waarin de aspirant-franchisenemer de tijd heeft om alle verstrekte informatie grondig te analyseren. Gedurende deze periode mogen er geen wijzigingen in het contract worden doorgevoerd die nadelig zijn voor de franchisenemer.

Na het in kaart brengen van de juridische kaders via de voorovereenkomst, is de volgende stap het focussen op de ondersteuning die je als franchisegever aanbiedt. Begeleiding is een sleutelfactor in het franchisemodel, die het welzijn van zowel de franchisegever als de franchisenemer beïnvloedt. Dit kan gaan om alles van het delen van expertise en het bieden van financiële hulp tot het verlenen van logistieke en administratieve assistentie. 

Voor meer inzicht in hoe je doelgerichte en effectieve begeleiding kunt bieden, kun je terecht op de pagina over franchisebegeleiding. Druk op de knop voor meer informatie en neem de pagina over franchisebegeleiding door.