Franchisebegeleiding vanuit franchisegevers

Franchisegevers zijn verplicht om de afgesproken franchisebegeleiding en ondersteuning te bieden aan de franchisenemer. Wat dit concreet is staat vaak uitgewerkt in de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek. Het is essentieel om als franchisegever gerichte en specifieke ondersteuning te bieden.

Deze assistentie is niet alleen relevant bij de lancering van de franchise, maar ook gedurende de gehele samenwerking. Dit kan inhouden:

 • Overdracht van expertise
 • Richtlijnen en trainingen
 • Extra marketing en publiciteit
 • Fysieke hulp door het aanstellen van meer medewerkers
 • Monetaire steun
 • Administratieve assistentie
 • Opleidingen en workshops
 • Hulp bij de invoering van nieuwe methoden of technologieën
 • Logistieke hulp
 • Hulp bij inkoopprocessen
 • Financieel en HR-advies

Als je als franchisegever deze verplichtingen niet naleeft, wordt dit beschouwd als contractbreuk.

Extra Verantwoordelijkheid bij Tegenvallende Resultaten

Wanneer de omzet of winst niet voldoet aan de vooraf gestelde verwachtingen, of er zelfs sprake is van verlies, dan dien je als franchisegever extra inspanningen te leveren om je franchisenemers te steunen. Dit kan door middel van extra begeleiding, advies of specifieke acties om de resultaten te verbeteren. Deze aanvullende verantwoordelijkheid komt voort uit de aard van de franchiseovereenkomst, die bedoeld is om zowel de franchisegever als de franchisenemer te bevoordelen. Het niet nakomen van deze extra verantwoordelijkheid wordt eveneens gezien als contractbreuk. Het is meestal noodzakelijk dat de franchisenemer de franchisegever schriftelijk op de hoogte stelt van de verwachte extra ondersteuning en een redelijke termijn biedt om deze te leveren. Als deze ondersteuning uitblijft, is er sprake van nalatigheid en kan de franchisegever aansprakelijk worden gesteld voor schade.

Deze begeleiding en ondersteuning vindt plaats bij de start en tijdens de duur van de franchise. Dit kan bestaan uit kennisoverdracht, instructies, (extra) promotie of reclame, fysieke ondersteuning door inschakelen extra personeel, financiële ondersteuning, administratieve ondersteuning, cursussen, begeleiding bij implementatie van nieuwe technieken, logistieke ondersteuning, inkoopondersteuning, advisering op financieel gebied of personeelsbeleid, helpen bij het inrichten van de vestiging etc. Als de franchisegever de gemaakte afspraken niet nakomt is er sprake van een wanprestatie.

Over het franchisehandboek

Na het lezen over de essentiële aspecten van franchisebegeleiding, vraag je je misschien af hoe je deze begeleiding concreet vorm kunt geven. Een belangrijk instrument hiervoor is het franchisehandboek. Dit handboek dient niet alleen als operationele gids voor je franchisenemers, maar heeft ook juridische implicaties. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij de werving van nieuwe franchisenemers en biedt een gedetailleerde uiteenzetting van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Ontdek meer over het belang en de inhoud van een goed franchisehandboek om je franchise tot een succes te maken. Klik op de knop en leer je hoe je alle cruciale informatie kunt verzamelen en ordenen, zodat je franchisenemers er effectief mee aan de slag kunnen.