Procedure franchisenemer worden

Gesteld dat er wederzijds (van u en de franchisegever) interesse is, dan zullen er één en als het positief verloopt meerdere gesprekken gaan plaatsvinden. Geleidelijk zult u meer informatie krijgen over de franchiseformule, de (on)mogelijkheden en de rechten en verplichtingen. De gesprekken zullen worden gevoerd met verantwoordelijke personen binnen de franchiseorganisatie en/of een gespecialiseerd bureau die een eerste selectie maken.

Doorgaans wordt door de franchisegever in deze 'selectiefase' gebruik gemaakt van een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring dient ertoe te voorkomen, dat door geïnteresseerden oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de verstrekte vertrouwelijke informatie.

Indien u het met een franchiseorganisatie eens bent over uw toetreding kan de (voor-)overeenkomst getekend worden. Hiermee wordt daadwerkelijk een 'commitment' aangegaan tussen u en de franchisegever. De vrijblijvendheid van de gesprekken is voorbij; u kunt alleen nog maar onder bijzondere voorwaarden van elkaar af. De voorovereenkomst is bindend voor beide partijen. Daarin wordt vastgelegd dat u van plan bent binnen een bepaald exclusief gebied de franchiseformule te gaan exploiteren. U verkrijgt de exclusieve rechten om tegen vergoeding gebruik te mogen maken van de formule. In ruil daarvoor mag de franchisegever geen andere kandidaat-franchisenemer deze exclusieve rechten aanbieden. De voorovereenkomst wordt overigens niet door iedere franchiseorganisatie gehanteerd.

De 'pré-contractuele fase' wordt afgerond met de realisatie van de vestiging en de toetreding tot het franchiseverband. Dit wordt formeel bezegeld door de ondertekening van de franchiseovereenkomst en de overhandiging van het franchisehandboek.

Klik hier voor de franchisenemer checklist