Het franchisehandboek

Om de franchiseformule tastbaar te maken, is een franchisehandboek een must. Enerzijds is het franchisehandboek de operationele invulling van de formule, waarbij het als hulpmiddel dient voor franchisenemers voorafgaand aan de start en tijdens de exploitatie van de vestiging. Anderzijds heeft het franchisehandboek juridische waarde, omdat er een koppeling ligt tussen de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek. Tot slot blijkt de aanwezigheid van een franchisehandboek een hoge toegevoegde waarde te hebben tijdens de werving van franchisenemers.

Het maken van een goed franchisehandboek is een vak apart. Het handboek is uniek, het geeft alle informatie die nodig is om een vestiging volgens uw formule succesvol te maken. Bij het maken van het handboek gaat het erom alle wezenlijke informatie te verzamelen en zo te groeperen, dat uw franchisenemer er mee werken kan. Het franchisehandboek wordt meestal opgedeeld in een formulehandboek en een operationeel handboek. In het formulehandboek komen alle kenmerken en uitgangspunten van de formule aan de orde en het operationele deel beschrijft de dagelijkse bedrijfsvoering.

Lees hier informatie over een vestigingsplaatsonderzoek