Nummer 3 - 2015

Rabobank: Waardecreatie in franchise

Veel franchisenemers en -gevers kampen met teruglopende inkomsten. Hun formules en verdienmodellen functioneren...

AKTIE Notarissen: De Ryanair in notarisland

Coverstory

Een goed en goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren. Dat hadden Piet Henri Schafer en Maarten...

Franchisebeurs: Geslaagd evenement

Reportage

Hoe aantrekkelijk is franchise nog? De vraag doemt op na alle discussies van de afgelopen tijd over deze...

Franchise and the city: Woerden

Franchise and the city

Veel binnensteden kampen met leegstand en teruglopende bezoekersaantallen. Woerden slaagt erin om de binnenstad...

NFV: Thomashuizen wint NFV Franchise Trofee

NFV

Thomashuizen en de combinatiewinkel Coop, The Read Shop en D.I.O. Drogisterijen waren de grote winnaars tijdens de...

Aandachtspunten bij verkoop franchiseonderneming

Juridisch

Bij de overdracht van een onderneming is een van de belangrijkste vragen: wat wil de ondernemer verkopen? Het...

Crowdfunding bij uitstek geschikt voor franchisenemers

Uitgelicht

Crowdfunding is meer dan een alternatief voor bancaire financiering. Met crowdfunding wordt namelijk financiering...

Werving en selectie: Hoe pak je dat aan?

Uitgelicht

Het economisch tij keert. Er ontstaat weer meer behoefte aan nieuwe ondernemers. Om de kennis over werving en...

Tussentijdse ontbinding bij verlieslatende exploitatie?

Juridisch

Onlangs is door het Gerechtshof arrest gewezen in een voor de franchisepraktijk zeer relevante kwestie. Kern van de...

Curves: Sylvia van Driel

Franchisenemersportret

Vrouwen het plezier teruggeven in de sport, dat is wat Sylvia van Driel voor ogen stond toen ze in 2010 de Curves...

Vergrijzing betekent voor franchise verandering

Uitgelicht

Steeds meer ouderen: het is de realiteit in het Nederland dat vergrijst. Deze snel groeiende groep consumenten is...

Vakblad

Vijfmaal per jaar verschijnt het vakblad Franchise+ waarin de vele kanten van franchising worden belicht.