Colofon

Franchise+, dé marktplaats voor franchising

Uitgave van:
FranchisePlus bv - Eemnesserweg 79 - 3743 AG  BAARN

Telefoon:
+ 31(0)35 - 588 20 53

Contact:
info@franchiseplus.nl

Uitgever:
Pieter Koelewijn

Bladmanager:
Martine Schippers

Eindredactie:
Martine Schippers

Redactie:
Martijn Louws, Hans Pieters, Hans Veltmeijer, Pras Weijers

Vormgeving:
Studio De Bunschoter bv, Henk van der Schuur

Advertentie-exploitatie:
Paul Wennink

Gemiddelde oplage:
5.500 exemplaren

Leveringsvoorwaarden:
Conform de Regelen van het Advertentiewezen

College van Toezicht en Advies: 
Ter ondersteuning van de onpartijdige opstelling van de redactie en naleving van het redactiestatuut functioneert het College van Toezicht en Advies