Franchisebegeleiding

De franchisegever is verplicht om de afgesproken begeleiding en ondersteuning te bieden aan de franchisenemer. Wat dit concreet is staat vaak uitgewerkt in de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek. De franchisegever dient dan specifieke en gerichte franchise hulp te bieden.

Deze begeleiding en ondersteuning vindt plaats bij de start en tijdens de duur van de franchise. Dit kan bestaan uit kennisoverdracht, instructies, (extra) promotie of reclame, fysieke ondersteuning door inschakelen extra personeel, financiële ondersteuning, administratieve ondersteuning, cursussen, begeleiding bij implementatie van nieuwe technieken, logistieke ondersteuning, inkoopondersteuning, advisering op financieel gebied of personeelsbeleid, helpen bij het inrichten van de vestiging etc. Als de franchisegever de gemaakte afspraken niet nakomt is er sprake van een wanprestatie.