iQ Coaches

  iQ Coaches is een samenwerkingsverband van ruim 80 coaches die mensen met onder andere autisme, ADHD en NAH begeleiden. Autisme, ADHD of NAH werkt op elk terrein in het leven van de cliënt door. De begeleiding van iQ Coaches is daarom net zo breed. Van werk tot wonen, van financiën tot relaties en van gezondheid tot hobby’s. De formule noemt dat: levensbrede Begeleiding. 

  Ons handelen is gebaseerd op de PILLAR-methodiek. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme, maar is ook toepasbaar bij mensen met ADHD, PTSS, verslaving, dementie, een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Franchisenemers bij iQ Coaches worden onder andere ondersteund met intervisie, deskundigheidsbevordering, ondernemerschap en promotiemateriaal. Bovendien komen er  hulpvragen van cliënten binnen bij iQ Coaches die worden uitgezet onder de coaches in desbetreffende regio.

  Geïnteresseerd in deze formule?
  Informatie aanvragen
  Ontvang vrijblijvend meer informatie vanuit deze formule!
  Informatie aanvragen
  Ontvang vrijblijvend meer informatie vanuit deze formule!
  Direct informatie aanvragen

  Kerncijfers

  Aantal vestigingen
  80
  Waarvan franchise
  80
  Entreegeld
  €7.000
  Benodigd eigen vermogen
  €0
  NFV lid
  Ja