iQ Coaches: Marjolein de Neef

iQ Coaches biedt levensbrede en persoonsgerichte begeleiding aan mensen met autisme en ADHD. De franchiseformule heeft inmiddels 18 franchisenemers, zogenoemde iQ Coaches.

En dat moeten er snel meer worden. “Want hoe meer coaches, hoe meer mensen met een beperking als autisme of AD(H)D een veilig en gezond leef-, leer- en groeiklimaat krijgen.” Door: Martijn Louws Aan het woord is Marjolein de Neef-Westerdiep, samen met haar man Herman oprichter van iQ Coaches. Een vrouw met visie. En een vrouw met een sterke achtergrond in het bedrijfsleven. “Terwijl mijn man juist een achtergrond heeft in de filosofie, psychiatrie en reïntegratie. Daarmee vullen we elkaar uitstekend aan om een innovatief bedrijf als iQ Coaches vorm te geven en aan te sturen. We zijn én goede zorgverleners, gezien de resultaten bij onze cliënten, én goede ondernemers, gezien de resultaten op zakelijk en financieel gebied. En dat is een uitzonderlijke combinatie”, aldus De Neef. De zorgsector wordt volgens haar immers gekenmerkt door zorgverleners die bijna per definitie geen ondernemers zijn, maar idealisten. “Mensen die het moeilijk vinden om een reëel tarief te vragen voor hun diensten, terwijl dit wel noodzakelijk is vanwege de veranderende zorgmarkt. Er wordt gesneden in voorzieningen, er is dus minder geld beschikbaar.” De formule helpt haar franchisenemers, vaak voormalig zzp’ers, om ondanks de veranderende markt toch succesvol te kunnen zijn. Hoe? De combinatie, het goede ondernemerschap en de juiste zorgverlening, van De Neef en haar man wordt geprojecteerd op de franchisenemers. “Waarom wij zo succesvol zijn hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te doorgronden en daarmee zogenoemd kopieerbaar te maken voor andere Coaches, onze franchisenemers”, vertelt De Neef.

Eén op één

iQ Coaches biedt levensbrede begeleiding. Eén op één; één coach voor één cliënt. “In de praktijk vertaalt zich dat als volgt: de coach, kijkt en analyseert wat moet gebeuren om voor iemand een veilige leef- en ontwikkelingsomgeving te creëren. Vervolgens onderneemt de coach op alle nodige gebieden actie om dit te realiseren. De franchisenemer biedt daarmee levensbrede begeleiding, op de verschillende gebieden van het leven en door de verschillende levensfasen van een cliënt heen. Dat kan zijn thuis of op het werk”, vertelt De Neef. De aanpak kent zijn oorsprong in De Neef Levenscoaching en de praktijk Bewegen voor Iedereen. “Mijn man bood met zijn activiteiten levensbrede begeleiding voor onder andere mensen met autisme en ADHD, terwijl ik mensen met fysieke of psychische beperkingen weer leerde bewegen”, vertelt De Neef enthousiast. Het maatwerk staat centraal. “Op deze manier sluit je veel beter aan op het eigen leervermogen van mensen met autisme dan het aanbod uit een standaardpakket. Maatwerk, gericht en intensief is daarom op termijn goedkoper en voorkomt dan jarenlange situaties van pappen en nathouden, maar niet ontwikkelen. Bijkomend voordeel: met persoonsgericht helpen stimuleer je het eigen denken. Je stimuleert het oefenen en leren. Je bereikt dat mensen het gaandeweg zelf kunnen oppakken. Dit werkt weer positief door op het gevoel van eigen waarde en zelfstandigheid.”

PILLAR-Methodiek

iQ Coaches heeft vooral vestigingen in het midden van het land. De noordelijke en zuidelijke provincies tellen slechts twee vestigingen, veel te weinig in de ogen van De Neef. Als het aan haar ligt wordt snel een landelijke dekking gerealiseerd. “We willen over twee jaar 50 vestigingen hebben door het hele land. Doel binnen afzienbare tijd is 100 Coaches. Coaches die onze visie uitdragen, waarin het creëren van een veilig en gezond leef-, leer- en groeiklimaat voor mensen met een autisme en ADHD, waar ook op de wereld, centraal staat.” De franchisenemer waarmee iQ Coaches in zee gaat onderschrijft de visie en werkwijze, beschikt over ruime ervaring in coaching of hulpverlening en onderschrijft de visie van de PILLAR-methodiek. Dit laatste is een eigen ontwikkelde methodiek die wordt beschreven in het door haar man geschreven boek ‘Op weg naar rust’ en die Coaches ondersteunt bij de begeleiding van mensen met onder meer autisme en ADHD. Zo staat daar onder meer in dat de Coaches in staat zijn om de cliënt tegemoet treden in alle eerlijkheid, oprechtheid, onvoorwaardelijkheid en gelijkheid. Parallel hieraan is ook een PILLAR-meetlat ontwikkeld met criteria waar kandidaat-franchisenemers aan moeten voldoen; als coach, maar ook als franchisenemer. Een voorbeeld? De franchisenemer heeft onder het motto één voor allen, allen voor één het vermogen de eigen ziens- en handelwijze te delen met collega-franchisenemers. Ook moet de franchisenemer in de ogen van iQ Coaches het vermogen hebben om zich te focussen en zich te committeren aan zijn ondernemersdoelen. De Neef: “Dus niet alleen aandacht besteden aan de praktische zaken van de onderneming, maar ook aandacht hebben voor beleid en ontwikkeling. Alle facetten van het ondernemerschap ten volle aangaan.” De PILLAR-meetlat is voor iQ Coaches ook een middel om de kwaliteit van coaching meetbaar te maken. “Franchise in de zorg verschilt op een aantal aspecten erg van franchise in retail. Het al eerder benoemde feit dat zorgverleners bijna per definitie geen ondernemers, maar idealisten zijn. Maar daarnaast is kwaliteit van franchise ook moeilijk inzichtelijk te maken. Want hoe meet je de kwaliteit van coaching, van offreren, van een kennismakingsgesprek? Daar zit je als franchisegever niet bij. Dat is heel anders bij retail. Daar kun je de kwaliteit bijvoorbeeld objectief afmeten aan de inrichting van een winkel. Voldoet deze wel aan het voorbeeld van de franchisegever?”

Zzp’ers

De formule werkt graag samen met zzp’ers. “Dit zijn mensen met daadkracht en besliskracht en dat past goed bij ons. Als iets nu moet gebeuren, als een cliënt om zorg vraagt, dan gebeurt dat ook. En als ze al een groot bestaand netwerk hebben, dan is dat helemaal mooi meegenomen. Die franchisenemers zijn sneller op stoom”, weet De Neef. De formule regelt veel, zaken die zelfstandig ondernemers moeilijk voor elkaar krijgen. “Zo is iedereen die zich bij ons aansluit automatisch een door het UWV-gecertificeerde jobcoach. De franchisenemer mag werknemers met een langdurige ziekte of handicap begeleiden met een persoonlijk begeleidingsprogramma op de werkvloer.” Het is een punt waarvoor de vrouwelijke onderneemster zich erg hard heeft gemaakt. Waar ze zich in heeft vastgebeten. “Ik heb net zo lang onderhandeld tot dat het was geregeld. Omdat het belangrijk is, belangrijk voor de cliënten, maar ook belangrijk voor onze franchisenemers die hiermee een heel belangrijke tweede inkomstenbron hebben.” Maar er is meer. De formule heeft volgens De Neef sinds de oprichting een grote naamsbekendheid opgebouwd. “Wij zijn een sterk merk en een serieuze gesprekspartner voor grote partijen in de markt, zoals Per Saldo, NVA Autisme-belangenvereniging, de werkgroep autisme van het ministerie van VWS en ZZP Nederland.”

Vrouw

Maar ondanks de juiste kaders en visies is succes volgens De Neef ook afhankelijk van af en toe afstand nemen. Zo combineert zij het ondernemen, de franchise, de 'zaak' met haar ‘privé' en bewijst ze het tegendeel dat vrouwen en ondernemerschap moeilijk samengaan, al was het maar omdat een vrouw vaak twee ondernemingen heeft: een bedrijf en een gezin. “Hoe houden ik en mijn man het al 33 jaar goed met elkaar, terwijl we 24 uur per dag met elkaar te maken hebben, in heel veel belangrijke beslissingen? Door af en toe afstand te nemen. We gaan er vaak op uit, denken na over de dingen die we doen in een ontspannen sfeer. Tijdens een wandeling op het strand of ons favoriet Zuid-Limburgse heuvellandschap bijvoorbeeld. Ons gezin heeft heel zware tijden achter de rug en in plaats van aan die zware combinatie onder door te gaan, hebben wij steeds uit het ondernemerschap moed en daadkracht weten te putten om ook privé in te zetten. Evenzo andersom: omdat wij heel veel aandacht aan ons privéleven geven, veel aandacht aan elkaar, kunnen we het ondernemen op topniveau volhouden. Zo gaan groei en stabiliteit samen.”

+

Lees meer over:
Franchise+ Franchiseplus
Redactie
Bekijk ook