Joeri van Rens Marshoek
Joeri van Rens
Senior Consultant
j.vanrens@marshoek.nl 06 51 21 85 63

Door middel van een gedegen analyse kunnen de aanwezige kansen en bedreigingen boven water gehaald worden. Onderdeel hiervan is het benchmarken met een relevante groep. Naast een cijfervergelijk ligt de meerwaarde in het achterhalen van de variabelen welke succes kunnen verklaren en belangrijker nog; beïnvloeden! Een goede analyse vindt plaats vanuit een holistische aanpak, binnen de retail hangt alles met elkaar samen en een kleine wijziging kan een groot verschil teweeg brengen. Daarbij wordt niet alleen naar interne factoren gekeken, maar juist ook naar externe factoren. Hiermee wordt geborgd dat de analyse niet alleen relevant is, maar juist ook naar de toekomst.

Joeri van Rens werkt sinds 2015 als retail consultant bij Marshoek. Joeri is academisch afgestudeerd econoom en heeft zijn achtergrond in economisch onderzoek. Daarnaast beschikt hij over gedegen retail ervaring vanuit de business, maar ook category management en bedrijfseconomisch vanuit de franchisegever. Zijn missie binnen Marshoek is het optimaliseren van retailexploitaties door onderzoek naar kansen en bedreigingen en hier adequaat op in te spelen. Daarmee gelooft hij in de synergie en kan de hele keten worden versterkt. 

Stel je vraag aan Joeri van Rens