Coronatips voor franchise: zo kom je samen de crisis door

Helaas kunnen we er niet om heen, er is maar één onderwerp dat momenteel de gemoederen bezig houdt; Corona. Dit betekent spannende tijden, niet alleen nu, maar zeker ook in de nasleep van deze crisis. Voor sommige bedrijven levert het momenteel nog extra werk op, denk aan supermarkten en drogisterijen. Echter wanneer u actief bent in de horeca is de onzekerheid nog nooit zo groot geweest. De overheid heeft diverse maatregelen genomen om bedrijven te ondersteunen. Voor sommige bedrijven zal dit echter niet voldoende blijken.

Kracht van franchising

Hoe moet je als franchiseorganisatie en ondernemers nu met elkaar omgaan? Wat kun je samen? Denk hierbij aan de kracht van het collectief en het collectieve belang bij een sterke formule. Onderlinge solidariteit kan daarbij van groot belang zijn. Daar waar de kracht van franchising optimaal tot uiting komt is nu belangrijker dan ooit. Hierbij gaat het niet alleen over solidariteit tussen franchisegever en franchisenemers, maar ook franchisenemers onderling. Een gezamenlijk fonds om de gezonde collegae welke bijvoorbeeld door de crisis in cash problemen komen bij te staan, kan voor de toekomst weleens een gouden zet blijken. Als formule gezamenlijk sterk uit de crisis komen schept mogelijkheden voor een toekomst waarin de economie de eerste jaren nog niet zal floreren.

Kansen

Mindere tijden bieden echter ook altijd kansen. Er ontstaat immers marktruimte doordat er spelers zijn die niet overeind kunnen blijven. Deze kansen kunnen optimaal benut worden wanneer de hele franchiseketen doordrongen is van het belang en deze kansen signaleren. Er ontstaan dan mogelijkheden tot overname of samenwerking. Deze kansen zullen uiteindelijk de totale koek kunnen vergroten en daarom voor zowel franchisegevers als franchisenemers een groei van het verdienmodel kunnen realiseren. Belangrijk is deze kansen vroegtijdig te signaleren en nu reeds hierop voor te sorteren waar mogelijk.

Actief beleid

Ook voor bedrijven die wel nog goed draaien liggen er grote uitdagingen. Niet in het minst op het vlak van personeel. Het is ook belangrijk hier rekening mee te houden. Niet alleen nu maar ook met het oog op de toekomst. Daarnaast wil je wel borgen dat je kunt blijven draaien. Hiervoor is het ook belangrijk actief beleid te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het werken met A/B groepen waar mogelijk. Denk ook na hoe om te gaan met medewerkers die om welke reden dan ook hun werk niet meer goed kunnen uitoefenen, zonder dat zij zelf directe ziekteverschijnselen hebben. Een extra flexibele schil is nu eigenlijk gewenst.

Liquiditeitsbeheer 

In crisistijden is er een aspect van de bedrijfsvoering waar hoe dan ook focus op moet liggen: Cash. Het liquiditeitsbeheer is juist in een periode van crisis van groot belang om het voortbestaan van de onderneming te borgen. Daarbij dient verder te worden gekeken dan alleen het eigen bedrijf, maar is het van groot belang de cash positie van de totale keten in beeld te hebben.

Ook na de crisis zal de cashpositie van bedrijven kansen bieden. Bedrijven die een sterke cashpositie hebben kunnen hun marktpositie versterken door bedrijven in moeilijkheden over te nemen of een samenwerking aan te gaan. Op deze manier kan door bedrijven met een sterke cash positie van de situatie gebruik worden gemaakt om groei en ontwikkeling te “kopen”.

Nieuwe gewoontes

Tot slot is het belangrijk dat de huidige situatie ook nieuwe gewoontes met zich meebrengt. Een voorbeeld is de zeer sterke stijging van e-commerce. De vraag is in hoeverre deze gewoontes blijvend zullen zijn. Omnichannel retailers en dienstverleners hebben daarbij belangrijke kaarten in handen om na de crisis ook de fysieke zaken te stimuleren. Dit kan reeds door de integratie van het online en offline kanaal optimaal te benutten. 

Conclusies

Samenvattend vallen er een paar belangrijke conclusies te trekken:

  • Intensiveer de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers
  • Signaleer en ga op zoek naar groeikansen
  • Voer actief personeelsbeleid
  • Focus op de cashpositie en versterk deze waar mogelijk
  • Signaleer structurele marktveranderingen

Meer weten? 
Reacties: Klik hier.

Joeri van Rens Marshoek Joeri van Rens
Senior Consultant
Stel je vraag aan Joeri van Rens