Een vliegende start met franchise

Samen met Marshoek

Starten met franchise, spannend zowel voor een franchisegever als een franchisenemer. Bij franchising en de opstart van nieuwe franchisenemers komt van alles kijken. Door als organisatie een helder en duidelijk proces op te zetten kan er een prettige en efficiënte start worden gemaakt.  

De start als franchisenemer bestaat eigenlijk uit drie fases:

  1. Oriëntatiefase
  2. Opstartfase
  3. Startfase

Tijdens de oriëntatiefase oriënteert de ondernemer zich op het ondernemen en komt uiteindelijk tot een keuze met welke franchisegever(s) in gesprek wordt gegaan. De opstartfase staat in het teken van afspraken maken tussen franchisenemer en franchisegever. Bijvoorbeeld over de condities om aan te sluiten bij een franchisegever, maar ook concretere zaken zoals vestigingsplaats, investeringen, financiering enzovoorts. 

Oriëntatiefase

Allereerst moet zowel de ondernemer als de organisatie nagaan of ondernemen ook echt wat voor de persoon is. Ondernemen betekent ook risico nemen, het vraagt dan ook om echte ondernemerskwaliteiten. Ook bij ondernemen onder de vlag van een franchiseorganisatie komt het nog steeds aan op ondernemerskwaliteiten. Vervolgens kiest de ondernemer tijdens de oriëntatiefase een branche en een formule die past bij zijn/haar plannen en ideeën. Is het concept stabiel of worden er nog steeds aanpassingen gedaan aan het concept? Voor nieuwe ondernemers is het dan altijd goed in contact te komen met bestaande franchisenemers. Uiteindelijk wordt een keuze gemaakt om als ondernemer aan de slag te gaan of niet. Waarna, bij een positief antwoord op de voorgaande vraag, een keuze gemaakt wordt voor een formule en de uitdaging wordt aangegaan als franchisenemer.

Opstartfase

Dan start de belangrijkste fase, de opstartfase. Deze fase bepaalt voor een groot deel het succes. Er zal onderhandeld moeten worden tussen partijen. Dan is het bijvoorbeeld van belang hoe het overleg tussen franchisenemer en de franchiseorganisatie is geregeld. Is er een franchisevereniging met een professioneel georganiseerd franchisebestuur? Zijn de af te sluiten overeenkomsten tussen franchisegever en franchisenemer uniform afgestemd in de overlegorganen? Vervolgens komen ook de financiën aan bod. Hoe financieel gezond is de franchisegever zelf? Is er sprake van onderhuur of wordt de franchisenemer zelf geacht te gaan huren? Wordt er een vestigingsplaatsonderzoek gedaan en vervolgens ook een langjarige exploitatiebegroting opgesteld? Hiervoor is van belang dat er een professionele standaard wordt gehanteerd.

Belangrijke uitgangspunten voor zowel franchisegever als franchisenemer zijn: Is de exploitatiebegroting over minimaal 5 jaar gemaakt? Zijn investeringen en kosten toetsbaar met bijvoorbeeld een benchmark? Is de onderbouwing van de marge ook toetsbaar? Hoe wordt tot de omzetinschatting gekomen? Nadat er een voldoende beeld is van de financiële potentie van de locatie komt de financiering aan bod. Is er dan sprake van een financieringsarrangement van de bank en welke zekerheden wil de franchisenemer, maar ook de franchisegever, afgeven voor de financiering? Ten laatste is ook de opleiding tot franchisenemer van belang, in hoeverre wordt hier aan gedacht en wordt de franchisenemer in de startfase begeleid? De opstartfase is bij uitstek de fase waarin veel afspraken worden gemaakt waarvan u pas op een later moment gaat beseffen hoe belangrijk deze afspraken zijn. Een bij het concept passende franchiseovereenkomst is bijvoorbeeld van groot belang. Hierin dient de juridische positie te zijn geregeld, maar deze dient ook juist te passen bij de samenwerkingswijze van de formule. 

Startfase

Alles is goed geregeld, er zijn goede afspraken gemaakt. In de ideale situatie pakt alles uit zoals van tevoren gedacht en afgesproken. Echter, wat als dit niet het geval is? Hoe gaat u dan met elkaar in gesprek? Uw aanpak is dan afhankelijk van de kwaliteit van uw afspraken die u tijdens de opstartfase met elkaar heeft opgesteld. Zeker nu de nieuwe franchisewet zo goed als zeker van toepassing gaat zijn is het verstandig u hier vooraf in te verdiepen. Wat gaat u bijvoorbeeld doen als de omzet tegenvalt? Wat als blijkt dat de loonkosten in de exploitatiebegroting totaal niet realistisch blijken te zijn? Dan is het van groot belang dat u op een constructieve wijze in gesprek kan gaan met elkaar om tot een goede oplossing te kunnen komen.

Uiteindelijk hebben franchisegever en franchisenemer hetzelfde doel. Een goede formule neerzetten, met voor beide voldoende financieel rendement. Ook de franchisegever is gebaat bij goede afspraken zodat ze kwalitatief goede franchisenemers kunnen werven. Echter is het dan ook van belang dat de franchisegever zich optimaal ontwikkeld als een kwalitatief hoogwaardige franchisegever.

Er komt zeer veel kijken bij starten met franchise. Laat u daardoor niet uit het veld slaan, maar laat u tijdens het gehele traject bijstaan door een professionele franchisespecialist. Door een professioneel proces en heldere uitgangspunten kan een goede start worden geborgd.

Tip voor de starters:

Oriënteer je goed en investeer in het voortraject. De keuze voor het ondernemerschap en een formule maak je één keer en een goed begin is het halve werk.
 

Lees meer over:
Joeri van Rens Marshoek Joeri van Rens
Senior Consultant
Stel je vraag aan Joeri van Rens
CAPTCHA