McDonald’s heeft afval én info verzameld tijdens Landelijke Opschoondag

McDonald’s riep buurtbewoners op om tijdens de Landelijke Opschoondag, 20 maart, samen te werken voor een schone buurt. De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon, waarbij bedrijven, gemeenten en vrijwilligers samen de strijd aangaan tegen zwerfafval. De restaurantteams van McDonald’s maken dagelijks het eigen terrein en de omgeving schoon. Op de Landelijke Opschoondag heeft McDonald’s buurtbewoners en -bedrijven gevraagd om niet alleen te helpen zwerfafval in te zamelen maar om ook data te verzamelen.
 
Als goede buur vindt McDonald’s het belangrijk om bij te dragen aan een schone omgeving. Daarom draaide de Landelijke Opschoondag dit jaar zowel om het inzamelen van zwerfafval als om het verzamelen van relevante data. In de Litterati-app is gedurende de Landelijke Opschoondag tot eind maart de uitdaging ‘LOD2021’ beschikbaar waarmee buurtbewoners heel eenvoudig lokale locaties kunnen doorgeven waar zwerfafval ligt.
 
Vrijwilligers die via de Litterati-app namens McDonald’s opruimen, verzamelen daarmee data die vervolgens door Nederland Schoon aangeboden wordt aan McDonald’s. Op basis van deze data weet McDonald’s op welke locaties het zwerfafval ligt en kan dus de juiste opruimroutes gaan inplannen. Op dit moment is het inzamelen van afval door vrijwilligers voor een merk een proefsamenwerking met Nederland Schoon. McDonald’s streeft naar een structurele samenwerking om zo samen nog meer te doen voor minder afval. 
 
Aouatif Tawfik, Manager Sustainability McDonald’s Nederland: “Samen met onze restaurantteams nemen we verantwoordelijkheid om ons verpakkingsmateriaal te verminderen, te verduurzamen, goed in te zamelen en te recyclen. Zwerfafval is ons een doorn in het oog en we werken daarom al jaren nauw samen met Nederland Schoon en gemeenten door heel het land om zwerfafval zoveel mogelijk te voorkomen en op te ruimen. Landelijke Opschoondag was een mooi moment om nog eens extra aandacht te besteden aan zwerfafval, door lokaal verschillende opschoonacties te organiseren.”

Meten en verbeteren

In 2019 en 2020 heeft zwerfafvalexpert Zwerfinator in opdracht van McDonald’s een gedetailleerd zwerfafvalonderzoek uitgevoerd rond acht restaurants met een McDrive, om de effecten te meten van de verschillende maatregelen die afgelopen jaar zijn genomen om zwerfafval aan te pakken. Het onderzoek laat zien dat het totale zwerfafval direct rond de restaurants met 3,3% is afgenomen en dat het totale zwerfafval van McDonald’s met 16,3% is afgenomen. In de omgeving verder van de restaurants zag Zwerfinator een toename van overig zwerfafval van 12,8%. McDonald’s blijft zich onverminderd hard inzetten in de strijd tegen zwerfafval. Zij is met gemeenten en buurtbewoners in heel Nederland in gesprek om een gezamenlijke aanpak verder te ontwikkelen en afspraken te maken over het behouden van een schone omgeving, bijvoorbeeld door het plaatsen van voldoende afvalbakken, het frequent legen ervan en het opruimen op de juiste route.

Samen meer doen voor minder afval

McDonald’s wil niet alleen maximaal afval inzamelen, maar werkt ook hard aan het verminderen, verduurzamen en recyclen van al haar verpakkingen. Met onder meer de overstap van plastic naar papieren rietjes en het vervangen van de plastic McFlurry deksel voor een kartonnen beker afgelopen oktober, wordt 125 duizend kilo plastic op jaarbasis bespaard. En afgelopen zomer zijn de verpakkingen van de Chili Chicken en de McKroket Burger vervangen door een wikkelverpakking. Hiermee wordt maar liefst 250 duizend kilo karton per jaar minder uitgegeven. Een mooi bijkomend effect van de wikkelverpakking is dat deze minder ruimte in beslag neemt in de prullenbakken, waardoor deze minder snel vol raken. Hierdoor hoeven ze minder vaak geleegd te worden en valt er minder afval uit. Daarnaast zet McDonald’s in op het zoveel mogelijk nascheiden van afval, in 2022 wil ze honderd procent van haar afval nascheiden, op dit moment is dat 30% procent.

Over McDonald’s Nederland

Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3,2 miljoen gasten op ieder moment van de dag een positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die door ruim 20.000 medewerkers met zorg worden bereid. De gezondheid en veiligheid van gasten en werknemers hebben de hoogste prioriteit. In Nederland heeft McDonald’s 254 restaurants. Het streven naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de bedrijfsvoering, evenals het inzetten van haar schaalgrootte om te verduurzamen en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.