Geslaagde Franchise+ bijeenkomst over Werving & Selectie

Afgelopen week heeft Franchise+ in samenwerking met Köster Advocaten & De Hypotheker de themabijeenkomst ‘Werving & Selectie’ georganiseerd.

In het 1e gedeelte van de bijeenkomst behandelden Myrthe Steenhuis en Linda Relouw van Köster Advocaten de volgende onderwerpen: Besteed je de werving & selectie uit of doe je het zelf? Waar selecteer je op? Laat je een assessment uitvoeren of niet? Hoe zit het met de precontractuele fase en welke afspraken leg je dan vast? Welke informatie verstrek je wel en niet? Verstrek je prognoses en leg je daar wel of geen markt- en vestigingsplaatsonderzoek aan ten grondslag of besteed je dat allemaal uit? Of laat je de franchisenemer zelf prognoses opstellen? 

Aansluitend zette André Heidstra van De Hypotheker geanimeerd uiteen hoe het werving & selectie traject er bij de Hypotheker uitziet. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel, zodat de franchisegevers van gedachten konden wisselen met elkaar. Vanmiddag vindt de volgende bijeenkomst voor franchisegevers plaats heeft als onderwerp: Verkoop franchisevestiging -  wat is uw rol als franchisegever?

Bekijk ook