Maak frequent verzuim bespreekbaar

De gemiddelde werknemer is één keer per jaar ziek. Sommige werknemers verzuimen echter veel vaker. We spreken van frequent verzuim wanneer een medewerker vaker dan drie keer per twaalf maanden ziek is.

Een arbodienst heeft vaak een signalerende functie bij frequent verzuim. Daarom is het belangrijk dat ondernemers elke melding doorgeven. Ook als de medewerker maar één dag ziek is. Want als de arbodienst niet weet dat iemand regelmatig verzuimt, kan er ook niet op worden gestuurd. De arbodienst signaleert frequent verzuim, bespreekt dit met de werknemer, geeft (leefstijl)adviezen en wijst de werkgever op het voeren van een frequent verzuimgesprek.

Oorzaken

Soms is er een medische oorzaak voor het frequente verzuim, zoals een chronische aandoening. Maar deze aandoening moet dan wel vast te stellen zijn door een huisarts/specialist of bedrijfsarts. Het is in ieder geval belangrijk om uit te sluiten dat er andere oorzaken achter de ziekmelding liggen, zoals bijvoorbeeld schulden, problemen met de kinderopvang, een problematische thuissituatie, verslaving of een conflict op het werk.

Verzuimgesprek

Frequent verzuim kan een signaal zijn dat een werknemer uiteindelijk langdurig zal uitvallen. Het is daarom belangrijk dat de ondernemer frequent verzuim serieus neemt en hierop actie onderneemt. Vaak vinden werkgevers het moeilijk om met een medewerker in gesprek te gaan. Ze willen zich niet bemoeien met privézaken. Het loont echter de moeite om een verzuimgesprek te voeren, zodat er meer wederzijds begrip ontstaat en de werknemer zich gehoord voelt. Ook kan het gesprek tot oplossingen leiden die op de lange termijn veel verzuim kunnen voorkomen.

Oplossing

Wij adviseren ondernemers om met elke werknemer die frequent verzuimt na elke ziekmelding een gesprek te voeren. Door zo’n gesprek kan de oorzaak van het verzuim worden achterhaald en kan de ondernemer samen met de werknemer tot een oplossing komen. Het is belangrijk dat de medewerker tijdens dit gesprek zijn of haar verhaal kan doen. De ondernemer kan dan begrip tonen, maar tegelijkertijd aangeven welk effect het verzuim heeft op het werk en de collega’s. Op die manier kan samen met de medewerker naar een oplossing worden gezocht. Is er bijvoorbeeld sprake van schulden, dan kan de ondernemer de medewerker helpen met het vinden van een goede schuldhulpverlener.

Komen de werkgever en de werknemer er samen niet uit? Of geeft de medewerker aan dat er sprake is van een medische oorzaak? Dan is er altijd een mogelijkheid om een (preventief) spreekuur bij de bedrijfsarts in te plannen.

Heeft u hulp nodig bij het voeren van een frequent verzuimgesprek? Vraag het uw arbodienst maar uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen. 

Guus Mineur
SuperGarant Zorg & Verzekeringen

Guus Mineur

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.