De verschillende fases van de franchisegever-franchisenemer relatie

De relatie tussen een franchisegever en franchisenemer kan soms ingewikkeld zijn. De franchisegever verwacht veel van de franchisenemer, omdat hij of zij gekozen heeft voor het ondernemerschap. Aan de andere kant beperkt franchisegever de vrijheid van de franchisenemer door het in meer of mindere mate opleggen van regels en verplichtingen. Daarnaast wordt de franchisenemer door de franchisegever getraind en opgeleid, waardoor het kan lijken alsof de relatie niet in balans is. Beiden zijn namelijk ondernemer, echter binnen een verticale verhouding. Een franchisegever kan advies en begeleiding geven, maar de franchisenemer is uiteindelijk verantwoordelijk voor het nemen en uitvoeren van zijn of haar beslissingen. Een succesvolle franchisegever-franchisenemer relatie is eigenlijk net een huwelijk! Beiden verkeren in hetzelfde schuitje en zullen er gezamenlijk, beiden op eigen gebieden, een succes van moeten maken.

Het is een onderling afhankelijke relatie die respect en inspanningen van beide partijen vereist. Dit betekent goede communicatie èn zakelijk inzicht. Net als in een huwelijk zal de franchisegever-franchisenemer relatie in veel gevallen ups en downs doormaken...

Fase 1: De eerste vlinders in de relatie

De datingperiode is over en de franchiseovereenkomst wordt getekend. De start van het huwelijk, reden voor feest en vreugde! Je hebt elkaar gevonden, er is energie en opwinding, omdat het een win-win betekent.. De voordelen van het aansluiten bij een franchiseformule zullen vanaf het begin meteen duidelijk zijn. Bij het starten van de onderneming zal de franchisenemer niet de eerder door franchisegever gemaakte startersfouten maken. Door aan te sluiten bij de franchiseformule kan de ondernemer meeliften op de naamsbekendheid van de formule. Hierdoor wordt er veelal een vliegende start gemaakt. Alle informatie is voorhanden in het handboek en de medewerkers van de franchisegever en andere franchisenemers zijn bereid om te helpen. In de huwelijksperiode besteedt de franchisegever de meeste aandacht, ondersteuning en aanmoediging aan franchisenemers. Met als doel om franchisenemers succesvol te laten starten en winstgevend te maken.

Fase 2: De wittebroodsweken zijn voorbij

Indien de onderneming van de franchisenemer succesvol is gestart, stromen de inkomsten binnen. Daarvan moet de franchisenemer de franchisekosten afstaan. Toch best vervelend als je geregeld een flink bedrag moet overmaken.  Denk hierbij aan een franchise fee, marketing fee of automatiseringsvergoeding. Franchisenemers kunnen het als oneerlijk gaan ervaren om deze vergoeding te betalen, omdat het succes van de onderneming gevoelsmatig volledig te danken is aan hun eigen inspanningen, vaardigheden en persoonlijkheid.

Dit is een vorm van “bevooroordeling”. Dit houdt in dat ondernemers succes aan zichzelf toeschrijven, terwijl het falen in hun ogen ligt aan externe omstandigheden of gebreken van anderen. Hierdoor wordt de franchisegever-franchisenemer relatie kwetsbaar. Wanneer een franchisenemer deze “bevooroordeling” heeft, zal hij of zij waarschijnlijk het gevoel hebben dat de franchisegever zijn ondernemers- en innovatiekwaliteiten beperkt.

De waarheid is echter dat de meeste franchise-innovatie in producten, diensten en marketing afkomstig is van franchisenemers. In franchiseorganisaties zien de ideeën echter alleen het daglicht binnen een cultuur van open communicatie tussen de franchisegever en franchisenemers. Een goede franchisegever zal samenwerking en innovatie daarom actief aanmoedigen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede interne communicatiekanalen als onderdeel van de organisatiecultuur. 

Fase 3: Van onafhankelijkheid naar onderlinge afhankelijkheid

Er wordt geen huwelijk gesloten met een echtscheiding voor ogen, dat wil je juist voorkomen. Maar hoe doe je dat? Door altijd aan de relatie te werken en te versterken. Wees als franchisegever eerlijk, consistent, transparant en betrek franchisenemers bij toekomstplannen. Heb inzicht in de behoeften van individuele franchisenemers en sta klaar om franchisenemers te helpen via ondersteuning en training.

Een franchisenemer die zich gehoord voelt en in staat is creatief bij te dragen, zal zijn verlangen naar onafhankelijkheid opzij zetten. Hij of zij zal zien dat de normen en voorschriften er zijn om de formule krachtig, slagvaardig en toekomstbestendig  te maken. En daardoor uiteindelijk voor een ieder positief zal uitpakken. Door gezamenlijk voor dezelfde doelstellingen te gaan, zal het merk sterker worden. 

Fase 4: Het koesteren van de franchisefamilie en -relatie

Tevreden franchisenemers zijn niet alleen merkambassadeurs voor hun klanten, maar ook richting potentiële nieuwe franchisenemers. Iemand die plezier heeft in zijn werk, goede resultaten boekt en positief is over de franchise, de cultuur en de toekomst van de franchiseorganisatie, zal hoogstwaarschijnlijk deze kandidaten met een goed gevoel  doorverwijzen.

Goed franchisegeversschap getuigt niet alleen van de aanwas van dit nieuwe talent, maar zorgt er ook voor dat franchisenemers die al lang onderdeel zijn van de formule zich niet ‘vervelen’. Biedt franchisenemers bijvoorbeeld trainingen om nieuwe inzichten te geven op financieel en marketing vlak of ècht commercieel ondernemerschap. Franchisenemers die al langere tijd actief zijn binnen de formule kunnen in niet-dynamische modus terecht komen. Hij of zij beginnen te ondernemen op de automatische piloot, waardoor energie en nieuwe ideeën afnemen. Door met franchisenemers training te volgen kunnen de ogen weer worden geopend. Gezamenlijk kunnen er gemakkelijker nieuwe ideeën ontstaan om het rendement te verbeteren, om daardoor bijvoorbeeld door te groeien naar een tweede vestiging. Franchisenemers krijgen inzichtelijk waar collega-franchisenemers succesvoller in zijn en krijgen creatieve ideeën om zelf weer een professionele stap te maken. Franchisegever heeft zo ook de ruimte om innovaties te delen die de centrale organisatie wil doorvoeren en krijgt waardevolle feedback. Kortom, franchisenemers en franchisegever versterken hun relatie en gaan met hernieuwde energie samen de uitdagingen aan. De sleutel tot een goed, succesvol en gelukkig huwelijk!

Klaar voor nieuwe energie in je franchiserelatie? Vul het contactformulier in en ik ga er graag met je over in gesprek!

Marjolein Boshuizen Marjolein Boshuizen
Senior Consultant

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Marjolein Boshuizen
CAPTCHA