Het Koelewijn Kompas: een nieuw instrument voor succes in Franchise!

Koelewijn & Partners lanceert met trots het nieuw ontwikkelde Koelewijn Kompas: hét Kompas voor de juiste Koers in Franchise! Deze nieuwe online tool biedt een overzichtelijke inventarisatie van de essentiële thema’s bij franchiseorganisaties en andere formuleorganisaties.

Een waardevolle blik op uw bedrijfsvoering

Het Koelewijn Kompas is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en onderzoek. Het vormt de start van een bewustwordingsproces dat helpt om in een kort tijdsbestek compact en efficiënt inzicht te krijgen in wat de mogelijkheden ter verbetering zijn. Indien gewenst kan Koelewijn & Partners in de opvolging hiervan ook ondersteuning bieden in de vorm van bijvoorbeeld thematische Masterclasses of anderszins.  

Doelgroep

Het Koelewijn Kompas creëert gerichte waardevolle inzichten voor bestaande franchiseorganisaties vanaf circa 15 franchisenemers. Door deel te nemen aan deze inventarisatie kunnen zij de bedrijfsvoering optimaliseren en beter inspelen op uitdagingen binnen de formule. Daarnaast biedt het op termijn de mogelijkheid om een breder generiek beeld te krijgen van de uitdagingen waarmee franchiseorganisaties worden geconfronteerd. Met de resultaten kunnen tevens trends en knelpunten geïdentificeerd worden, wat kan leiden tot publicaties om de franchisesector mee te informeren en uiteindelijk te versterken.

Hoe werkt het Koelewijn Kompas?

Het Koelewijn Kompas is ontwikkeld als een gebruiksvriendelijke online vragenlijst, gericht op het verkrijgen van inzicht in de behoeften en uitdagingen van franchiseorganisaties. Hierbij beantwoorden deelnemers vragen over verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Op basis van de verzamelde gegevens volgt er een analyse en kunnen er gerichte aanbevelingen gedaan worden. Deze analyse wordt met twee ervaren consultants van Koelewijn & Partners in een persoonlijk gesprek toegelicht, waarbij oplossingsrichtingen geboden worden die aansluiten bij de specifieke behoeften van de betreffende organisatie.

Voordelen voor Franchisegevers

Voor bestaande franchisegevers biedt het Koelewijn Kompas diverse voordelen. Naast de hiervoor vermelde inzichten biedt deelname aan het Koelewijn Kompas de mogelijkheid om in contact te komen met vertrouwde experts van Koelewijn & Partners, die praktisch kunnen ondersteunen bij het realiseren van de verbetermogelijkheden.

Kortom; hét Kompas voor de juiste koers in Franchise!

Door deel te nemen aan het Koelewijn Kompas kunnen franchisegevers niet alleen hun eigen organisatie verbeteren, maar dragen ze ook bij aan de kennisontwikkeling binnen de franchisewereld. De verzamelde data wordt grondig geanalyseerd en geïnterpreteerd om trends en patronen binnen de franchisebranche te identificeren. Deze inzichten worden vervolgens gedeeld met de deelnemende franchisegevers, waardoor zij een dieper inzicht krijgen in de markt en hun positie daarin. Bovendien wordt de data gebruikt om benchmarks vast te stellen, waarmee franchisegevers hun prestaties kunnen vergelijken met die van andere spelers in de markt. Dit stelt hen in staat om gerichte strategieën te ontwikkelen om hun concurrentiepositie te versterken en hun groeipotentieel te maximaliseren.

Succes en groei

Met het Koelewijn Kompas zet Koelewijn & Partners zich in voor het succes en de groei van franchiseorganisaties, en biedt het een solide basis voor een vruchtbare samenwerking tussen franchisegevers en -nemers.

Ben je geïnteresseerd in Het Koelewijn Kompas? Laat hiernaast je gegevens achter!

Marjolein Boshuizen Marjolein Boshuizen
Senior Consultant

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Marjolein Boshuizen
CAPTCHA