Is uw franchiseformule al klaar voor de Franchisewet? 

De vakantieperiode zit er voor de meesten op en waarschijnlijk wordt u overspoeld met berichten over de Wet Franchise. Misschien een tikje vermoeiend, maar het is ècht van belang dat een franchiseorganisatie zich per 1 januari 2021 houdt aan de Wet Franchise. Wat moet er allemaal gebeuren om aan de Wet Franchise te voldoen? 

Het selectieproces moet aangepast worden

Tijdens het selectieproces is het momenteel gebruikelijk om minimaal 3 (kennismakings-) gesprekken te hebben. In z’n algemeenheid loopt het proces als volgt:

 1. tijdens het eerste gesprek wordt een geheimhoudingsverklaring getekend en wordt informatie over de formule gedeeld,
 2. gedurende het tweede gesprek wordt de voorovereenkomst ondertekend (waar vaak een aanbetaling op de entreevergoeding wordt gedaan),
 3. tijdens het laatste gesprek vindt de ondertekening van de franchiseovereenkomst plaats. 

De volgorde van dit proces zal gaan veranderen met de intrede van de Franchisewet. Tijdens het tweede gesprek zal het gebruikelijk worden om het Precontractueel Informatie Document (PID) te overhandigen. Hierin is alle informatie (vastgelegd in de wet) beschreven die een kandidaat-franchisenemer moet ontvangen in de precontractuele fase. Dit document is dan ook een document met juridische waarde waar franchisenemer zijn of haar handtekening onder zet. Gedurende de stand-still termijn van vier weken, die ingaat op het moment dat het PID is verstuurd en ondertekend, mag de concept franchiseovereenkomst niet in het nadeel van de franchisenemer worden gewijzigd. Hierdoor heeft de franchisenemer voldoende tijd, zonder druk, om een weloverwogen beslissing te maken zich al dan niet bij de formule aan te sluiten.

Wat moet er dan allemaal gebeuren om het selectieproces Franchisewet-proof te maken?

 • Een Precontractueel Informatie Document moet worden ontwikkeld.
 • De wervingsdocumentatie moet worden aangepast.
 • De selectieprocedure moet herzien worden.
 • De dossieropbouw van franchisenemers moet herzien of ontwikkeld worden voor de bewijsvoering. Dit wordt met de Wet Franchise nog essentiëler.

Is de voorovereenkomst dan hiermee overbodig?

Dit ligt aan de situatie en de branche van de franchiseorganisatie. Het ondertekenen van overeenkomsten die verbonden zijn aan de franchisesamenwerking of het laten doen van investeringen door de franchisenemer vòòr het moment van ondertekenen van de franchiseovereenkomst is in strijd met de Wet Franchise. Hierdoor wordt de voorovereenkomst overbodig voor bijvoorbeeld partijen in de dienstverlening, waar geen sprake is van het aanhuren of koop van een pand. Bij partijen waar wel sprake is van het aanhuren van een pand of het doen van een verbouwing, kan het nuttig zijn om na de standstill-periode eerst een voorovereenkomst te tekenen. Op het moment dat de vestiging de deuren opent, kan vervolgens de franchiseovereenkomst worden getekend. 

Zorg ervoor dat de juridische documenten niet in strijd zijn met de Wet Franchise

Er kan gebruik worden gemaakt van verscheidene juridische documenten, waardoor het van belang is om deze op elkaar aan te laten sluiten. In de franchiseovereenkomst, het PID en het franchisehandboek worden vaak dezelfde onderwerpen besproken. Controleer dan ook of hierin dezelfde informatie is opgenomen. Wat wel eens wordt vergeten wordt, is het aanpassen van een eventueel huishoudelijk reglement en/of het franchiseraadreglement. Vaak wordt daar gesproken over de mate van inspraak die franchisenemers hebben. 

Welke onderwerpen moet ik controleren of aanpassen om aan de Wet Franchise te voldoen?

Informatieverstrekking

 • Is het financiële mandaat van de franchisegever tegenover de franchisenemer vastgelegd? Oftewel, is er vastgelegd wat een franchisenemer maximaal verplicht kan worden te investeren of aan kosten moet maken zonder instemmingsrecht? 
 • Is er vastgelegd wat een franchisenemer maximaal qua omzetderving mag hebben als franchisegever een afgeleide formule wil gaan uitrollen of de formule aanpast (zoals een retailketen die een webshop wil lanceren) zonder dat instemming vereist is?
 • Wordt er momenteel voldoende informatie verstrekt over de inzet van diverse vergoedingen?

Franchiseoverleg

 • Is het instemmingsrecht met betrekking tot bovenstaande uitgewerkt en aangepast in alle relevante documenten? 
 • Is het franchiseoverleg ingericht conform de Wet Franchise?

Beëindiging franchisesamenwerking

 • Is duidelijk in de franchiseovereenkomst beschreven hoe de waarde van de franchisevestiging bepaald wordt wanneer een franchisenemer de franchisesamenwerking wil beëindigen en zijn vestiging aan de franchisegever wil verkopen?
 • Is duidelijk beschreven hoe de eventuele goodwill van de franchisevestiging tussen franchisegever en franchisenemer verdeeld wordt bij verkoop aan een opvolgend franchisenemer?
 • Is het concurrentiebeding van de franchisenemer niet langer dan een jaar en qua gebied niet groter dan het exclusieve werkgebied waar de ondernemer actief was?

Ga het gesprek tijdig met elkaar aan

De implementatie van de Wet Franchise is wellicht de grootste uitdaging die een franchiseorganisatie te wachten staat. Voor het aansluiten van nieuwe franchisenemers wordt de Wet Franchise van kracht per 1 januari 2021 aanstaande. Voor de bestaande franchisenemers is er een overgangsperiode van 2 jaar op bepaalde elementen binnen de franchisesamenwerking. Wees er echter van bewust dat een onderhandelingsperiode veel tijd kan vergen. Voor de franchisenemer is het fijn om snel op de hoogte te zijn van de nieuwe aanpassingen en voor de franchisegever is het fijn om met één soort model franchiseovereenkomst in plaats van verschillende te werken. Samen moeten beide partijen het eens zijn over de nieuwe werkwijze en daarvan tijdig op de hoogte zijn.

Kortom, wacht niet te lang!

Zoals u kunt lezen moet er veel gebeuren om te voldoen aan de Wet Franchise. Wacht daarom ook niet te lang. Koelewijn & Partners kan franchisegevers en franchisenemers bijstaan in de implementatie van de Wet Franchise, maar ook verscheidene documenten ontwikkelen en/of aanpassen zoals een franchiseovereenkomst, PID en franchiseraadreglement. Meer informatie? Stel dan mij dan uw vraag en ik neem contact met u op!
Marjolein Boshuizen Marjolein Boshuizen
Senior Consultant

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Marjolein Boshuizen
CAPTCHA