Informatieplicht franchisegever nabij?

Winstprognoses. Voor veel franchisegevers een niet zo geliefd onderwerp. Toch kan de franchisewereld niet om dit onderwerp heen. In onze franchisepraktijk zien wij dat het overgrote deel van de conflicten en rechtszaken gaan over winstprognoses, meer in het bijzonder: het niet behalen van verstrekte prognoses door de franchisenemers.

Het verstrekken van winstprognoses vindt plaats in de onderhandelingsfase voorafgaande aan het sluiten van de franchiseovereenkomst (de zogenaamde precontractuele fase). Bij de werving en selectie van nieuwe franchisenemers gebruiken veel franchisegevers winstprognoses om een geselecteerde kandidaat over de streep te trekken. Deze franchisenemer zal immers willen weten wat de hoogte van het door hem of haar te realiseren ondernemersinkomen naar verwachting zal zijn. Prognoses spelen bij de uiteindelijke beslissing van de kandidaat-franchisenemer dus een grote rol.

En juist de omstandigheid dat de belangen van de franchisegever en de franchisegever op dit punt niet (helemaal) hand in hand gaan, maakt het dat over winstprognoses zoveel discussie ontstaat en geprocedeerd wordt. Kunnen franchisegevers dit op de een of andere manier voorkomen?

Het is allereerst goed om te bedenken dat het verstrekken van winstprognoses nog altijd niet verplicht is. Maar áls een franchisegever eenmaal besluit winstprognoses te verstrekken, dan moeten deze prognoses gebaseerd te zijn op een markt- en vestigingsplaatsonderzoek dat is gestoeld op de juiste uitgangspunten, zo volgt uit de rechtspraak. Ook moet dit onderzoek specifiek gericht zijn op díe desbetreffende vestiging van de franchiseformule. Realiseert de franchisegever de winstprognoses vervolgens niet en voldoen de verstrekte winstprognoses niet aan deze vereisten? Dan is de franchisegever in principe aansprakelijk voor de door de schade van de franchisenemer.

Het is de vraag of het verstrekken van winstprognoses facultatief blijft. Op dit moment is de Nederlandse Franchise Code in de maak, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe zelfregulering binnen de franchisesector. Het ziet ernaar uit dat in deze gedragscode ook een informatieplicht van de franchisegever zal worden opgenomen. Of deze informatieplicht er echt komt en wat de uitwerking hiervan in de praktijk zal zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen. De gedragscode wordt deze zomer verwacht.

Over dit actuele onderwerp hebben Lique van der Leer en Myrthe Steenhuis van Köster Advocaten N.V. op 26 maart 2015 een interactieve workshop verzorgd tijdens de door Franchise+ georganiseerde Meet Up over Werving en Selectie. Deze workshop werd zo goed ontvangen dat deze in het najaar vermoedelijk wordt herhaald.

Lique van der Leer-Jellinghaus
Köster Advocaten