Starten als franchisenemer: een samenwerking tussen aanvullende partners

Het concept van franchising draait om een samenwerking tussen twee belangrijke spelers: de franchisegever en de franchisenemer. Als zelfstandig ondernemer in franchiseverband kan je profiteren van de schaalvoordelen en de deskundigheid die de franchisegever biedt. 

De taakverdeling is een van de belangrijkste voordelen van franchising. De franchisegever neemt een groot deel van de taken als marktonderzoek, inkoop, reclame en bijvoorbeeld winkelinrichting voor zijn rekening. Het stelt de franchisenemer in staat zijn tijd en energie vooral te besteden aan commerciële activiteiten en ziet zijn inzet als zelfstandig ondernemer beloond met de winst uit zijn onderneming. 

Franchising is dan ook een succesvol samenwerkingsmodel dat al jaren een groei laat zien in de detailhandel food en non-food, de horecasector, dienstverlenende branches en in de zorgsector. Hoewel franchising de start van een onderneming kan vereenvoudigen, ligt de kracht van de franchiserelatie vooral in de continuïteit. Door toe te treden tot een franchiseketen ga je een jarenlange relatie aan. De keuze voor een franchiseformule maak je met een zorgvuldige voorbereiding, waarbij je kijkt naar de inhoud en vereisten van de franchiseformule en het te verwachten ondernemersinkomen. Zoals iedere organisatie heeft ook een franchiseorganisatie spelregels. Die zijn erop gericht de naam en status van de totale keten op het gewenste hoge niveau te houden. Bij franchise moet je als franchisenemer bereid zijn de spelregels te volgen. En dat is best iets om over na te denken, want niet iedereen wil dat. Franchise is een samenwerking tussen elkaar aanvullende partners, gericht op hetzelfde doel: een succes maken van de keten van aangesloten bedrijven. Dit vereist openheid, transparantie en een bereidheid tot geven en nemen van beide kanten.

Het kiezen van de meest geschikte franchiseformule vraagt om onderzoek van zowel de inhoud, de vereisten als de verwachte inkomsten van de betreffende formule. Het is een beslissing die met grote zorgvuldigheid moet worden genomen, gezien de langdurige verbintenis die ermee gepaard gaat. Deze lange termijn samenwerking is een succesfactor van  franchise, omdat het continuïteit waarborgt.

Om aspirant-franchisenemers te ondersteunen bij hun besluitvorming en start als franchisenemer, kunnen franchiseorganisaties een pakket diensten ter ondersteuning aanbieden of aanraden, zoals vestigingsplaats- en marktonderzoek, locatieverwerving, inrichting van de vestiging, opleiding van personeel, en promotie. De rol van de franchisegever gaat echter verder dan alleen de introductie van de formule. Een actieve franchisegever biedt permanente ondersteuning aan franchisenemers op verschillende gebieden van de bedrijfsvoering, waaronder marktonderzoek, reclameactiviteiten, assortimentssamenstelling, administratie, scholing en bijscholing. Franchisenemers betalen hiervoor naast het entreegeld bij de start, gedurende de samenwerking een maandelijkse franchisefee en een marketingfee.

De verhouding tussen enerzijds de centrale organisatie, de franchisegever, en anderzijds de zelfstandige ondernemer, de franchisenemer, schept uiteraard over en weer rechten en verplichtingen. Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden waar zowel de franchisegever als de franchisenemer rekening mee moeten houden bij het aangaan van de samenwerking. Ook is er een Europese Erecode voor franchising met gedragsregels hoe de franchisegever en franchisenemer met elkaar om dienen te gaan.

Op onze website is een folder ‘Franchisenemer worden’ te downloaden met vragen die je kunt stellen, wanneer je overweegt om franchisenemer te worden. De Nederlandse Franchise Vereniging is de belangenbehartiger voor franchisegevend Nederland en richt zich op de bevordering van professionele en betrouwbare franchise en is sinds jaar en dag het aanspreekpunt en kennisinstituut voor iedereen die meer van deze samenwerkingsvorm wil weten.

Kortom, franchising biedt een unieke kans voor zelfstandige ondernemers om deel uit te maken van een grote organisatie en te profiteren van schaalvoordelen, expertise en ondersteuning en zo een succesvol en langdurig ondernemen in een franchisesamenwerking.

Nederlandse Franchise Vereniging
Melkpad 41
1217 KB Hilversum
035 624 23 00
franchise@nfv.nl

Goed en niet-goed bij het vinden van een franchisegever

Er zijn een aantal gouden goed- en niet-goed-regels bij het vinden van een franchisegever:

Goed

 • Praat met zoveel mogelijk franchisenemers
 • Praat met de franchisegever, leer de belangrijkste mensen binnen het bedrijf kennen
 • Overleg met iedereen van wie u redelijkerwijs hulp kunt verwachten
 • Stel alle vragen die u maar bedenkt. Geen enkele vraag is onbelangrijk
 • Vergelijk andere franchiseorganisaties in dezelfde branche
 • Ken uzelf zodat u zeker weet dat u kunt wat er van u verwacht wordt
 • Lees en begrijp de voorovereenkomst en zorg dat u alle contractvoorwaarden kent
 • Ken de geschiedenis en de ervaring van de franchise managers
 • Research, research, research. Hoe meer u weet, hoe beter uw besluit zal zijn. Bedenk dat u de enige bent die kan bepalen of een specifieke franchiseonderneming voor u geschikt is

Niet goed

 • Haast. Neem de tijd voor onderzoek, gesprekken en vergelijkingen, anders neemt u mogelijk een verkeerde beslissing
 • Teveel financiële hooi op uw vork nemen. Ga uit van een hoger kostenplaatje dan u in eerste instantie aannam
 • Bezuinigen op adviezen van consultants. U zult hierdoor kritieke informatie mislopen
 • Alles van iedereen aannemen. Het is uw eigen risico en uw eigen aangelegenheid

Meer weten over de Nationale Franchise Vereniging?