Hoe komt uw franchiseformule sterker uit de COVID-19 crisis?

De COVID-19 crisis stelt de franchisebranche voor een ongekende uitdaging. Franchisenemers worden geconfronteerd met diverse uitdagingen. Sommige franchisenemers moeten verplicht sluiten. Anderen moeten aanpassingen maken in hun bedrijfsvoering vanwege gezondheids- en veiligheidsmaatregelen of ontwikkelen nieuwe diensten om extra omzet te creëren. Daarnaast zijn er ook tal van regelingen die de overheid heeft opgezet om ondernemers te ondersteunen, die tijd vergen om te benutten. Dit alles heeft ook een grote impact op de franchisegever, die veel vragen krijgt van de franchisenemers over hoe zijn of haar franchiseonderneming en de algehele franchiseorganisatie deze crisis gaat overwinnen. 

Innovatie in de franchiseformule

Aangezien consumenten hun boodschappen of andere producten niet meer kunnen kopen zoals ze gewend zijn, zoeken ze alternatieven. In de franchisebranche zijn veel voorbeelden hoe hier goed op ingespeeld wordt. Veel franchisebedrijven, met name in de foodservice-industrie, hebben de wijze van levering van goederen en diensten aangepast. Denk hierbij aan contactloze thuisbezorging en afhaalmomenten. Franchiseorganisaties in de dienstverlening verschuiven juist naar online. Bijvoorbeeld thuis sporten, online coaching en Webinars. De Retail industrie heeft uit voorzorg als eerste reactie de meeste winkels gesloten. Hier zie je dat deze winkels langzamerhand weer open gaan met gepaste regels. Kortom: De dynamiek en snelheid van verandering in ondernemend Nederland is met de crisis in een stroomversnelling gekomen. Een uitdaging waarin er van franchisegever en franchisenemer wordt gevraagd om goed samen te werken. 

Leren van de crisis 

Het COVID-19 virus heeft een grote impact op de franchisebranche. De tijd zal leren hoeveel franchiseorganisaties en franchisenemers failliet zullen gaan door deze crisis. Veel franchiseorganisaties zetten alles op alles om faillissementen tegen te gaan. Door de drukte van het moment kan dat alle aandacht opeisen. Juist nu is het echter belangrijk om vooruit te kijken. Crisissen in het verleden leren ons dat het ook kansen biedt voor degenen die hier oog voor hebben. Neem bijvoorbeeld de recente financiële crisis.

De recessie als gevolg van de financiële crisis lijkt misschien lang geleden, maar was in sommige opzichten een goede zaak voor franchising. Het toonde aan dat franchisebedrijven in moeilijke tijden over het algemeen veerkrachtiger zijn dan de niet-franchisebedrijven. Dit dankzij het lokale ondernemerschap, gecombineerd met de systemen en ondersteuning die franchiseorganisaties bieden. Het dwong franchisegevers ook om, net als nu, tijdelijk hun focus te verleggen van expansie naar het verbeteren van hun bedrijf. Veel franchiseorganisaties kwamen hierdoor sterker uit de recessie.

Deze crisis biedt een extra kans om fundamentele, blijvende, positieve veranderingen teweeg te brengen in onze levens en bedrijven. Dat lukt niet door in paniek te zitten. Neem de lessen, die uit deze crisis kunnen worden geleerd, onder de loep en grijp de kansen!

Maak van de nood een deugd

Het COVID-19 virus heeft u waarschijnlijk gedwongen snel te schakelen. Als u hier op terugkijkt, is dit dan voorspoedig verlopen? Had u alle relevante informatie bij de hand? Kon u kennis snel met anderen delen zonder dat potentieel geheime informatie op straat kwam te liggen? Was iedereen op de hoogte van alle voor hen relevante processen en procedures? Indien u deze vragen met nee beantwoord, maak dan nu van de nood een deugd. Start met het borgen van de interne bedrijfsinformatie in processen, procedures en uw franchisehandboek. Maak uw franchiseorganisatie toekomstbestendig! Nog niet overtuigd? Lees dan de redenen hieronder waarom het van toegevoegde waarde voor uw franchiseorganisatie is.

Alle informatie op één centrale plek 

Documentatie van processen en kennis in onder andere uw franchise handboek bieden rust en ondersteuning. Zeker bij werkzaamheden waarbij het lastig of zelfs onmogelijk is om alle kennis paraat te hebben en te onthouden, is die steun handig. Met goede documentatie hoeven we minder te vertrouwen op ons eigen geheugen en zijn we minder afhankelijk van collega’s die op dat moment wel of niet in de buurt zijn.

Minder afhankelijk van personeel

Organisaties zijn voor het verkrijgen van kennis altijd afhankelijk van mensen. Het is de kunst de kennis van mensen zo efficiënt en goed mogelijk te gebruiken in de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd moet een organisatie voor die kennis niet te veel afhankelijk worden van één of enkele personen. Als u noodgedwongen het medewerkersbestand moet inkrimpen, welke kennis verliest u dan? 

Hulpmiddel om te veranderen

Soms moet de manier van werken veranderen, zoals nu met het COVID-19 virus. Dadelijk is dit voorbij, maar zullen andere redenen zich voordoen: 

  • nieuwe wet- en regelgeving
  • vernieuwing van de automatisering
  • nieuwe producten en diensten
  • margeverbetering door het stroomlijnen van processen
  • verbetervoorstellen van franchisenemers

Door de nieuwe werkwijze tijdens het veranderen direct ook in de vorm van bedrijfsdocumentatie te beschrijven hebt u ook direct test- en opleidingsmateriaal voor handen. Tevens scheelt het veel tijd. U hoeft niet elke franchisenemer de veranderingen persoonlijk toe te lichten per mail of telefonie, maar u kunt verwijzen naar uw franchisehandboek. Goede documentatie draagt dus bij aan efficiënt en beheerst verbeteren. 

Komt u sterker uit de crisis?

De kop van dit artikel luidt: Hoe komt uw franchiseformule sterker uit de COVID-19 crisis? 

Hebt u dit voor uzelf al duidelijk voor ogen? Of zit u dankzij deze crisis zo in de waan van de dag dat uw situatie alleen maar verslechtert? De huidige crisis biedt kansen om de organisatie door te lichten en versneld te verbeteren. Inspiratie op doen wat dit voor u kan betekenen? Bel of mail dan gratis onze Franchise Supportlijn of, voor franchisegevers, plan een kosteloze Franchise Forward sessie!

Dewy Atteveld, Consultant Koelewijn & Parners

Marjolein Boshuizen Marjolein Boshuizen
Senior Consultant

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Marjolein Boshuizen
CAPTCHA