Shell-retailer Lisette Tanis

Tot nu toe is Lisette Tanis de enige vrouwelijke Shell retailer. De man/vrouw-verhouding is daarmee behoorlijk scheef. Alle reden dus om vrouwen aan te moedigen ondernemer te worden.

Wat maakt het retailerschap zo boeiend? Hoe beleeft ze het werk als vrouw en hoe is Lisette retailer geworden? Lisette Tanis heeft er bewust voor gekozen om retailer te worden. Ook het toeval heeft een handje geholpen, vertelt ze tijdens een gesprek over haar ervaringen. De eerste jaren na haar bedrijfseconomische opleiding werkte Lisette voor bouwbedrijven. In die tijd was ze actief in administratieve functies. Dat ging prima - “rekenen gaat me makkelijk af en het werk was best aardig” - maar toch had ze het gevoel dat er iets ontbrak: “Wil ik dit de rest van mijn leven doen?” Toen ze nog studeerde had ze bij V&D gewerkt. De interactie met klanten vond ze leuk. Dat miste ze in haar werk en ze concludeerde: “Cijfers gaan niet tegen je praten.”

Consultant

Om in haar werk intensiever met mensen om te gaan, maakte Lisette de overstap naar het zakelijke adviesbureau KPMG. Daar ging ze aan de slag als consultant. Eén van haar opdrachten was een interim job voor Shell. Dat beviel haar zo goed dat ze bij Shell solliciteerde en daar in dienst trad. In de eerste jaren bij Shell werkte ze als Operations Coördinator en Retail Coördinator, ondersteunende functies voor Shell stations. In de eerste functie staat kostenbeheersing centraal, in de tweede ligt het accent op omzetoptimalisering. Werken bij Shell beviel haar goed: “Shell is een groot bedrijf, maar door de gerichtheid op stations is je scope kleinschalig. Stations zijn winkels waar het draait om mensen.”

Ondernemen en leidinggeven

In 2007 introduceerde Shell het franchisemodel. Een verandering die Lisette Tanis aangreep om te kiezen voor het ondernemerschap. Ze werd directeur-eigenaar van Tankstation Exploitatie IJsselland. Als franchisenemer exploiteert ze drie Shell stations en geeft ze leiding aan 30 medewerkers. Ondernemen en leidinggeven zijn rollen die erg bij haar passen. Het intensief omgaan met medewerkers is een boeiend onderdeel van haar werk: “Ik heb dertig mensen in dienst, dertig mensen met verschillende ideeën. Iedereen heeft z’n eigen kwaliteiten. Juist die gevarieerdheid is interessant.” Als retailer moet je goed kunnen delegeren, is haar ervaring: “Op een station is altijd wat te doen. Ik ben geneigd snel dingen zelf op te pakken, maar je moet ook uit handen kunnen geven, anders brand je op.” De stijl van leidinggeven van Lisette is duidelijk en direct. Ze heeft oog voor haar medewerkers als individu, maar het teambelang staat voorop. “Je moet niet iemand aan de wagen hebben hangen.” Ook op een andere manier houdt ze van duidelijkheid geven, bijvoorbeeld in tijden dat het economisch minder gaat: “De uitdaging is dan: wat gaan we eraan doen? Van mij wordt verwacht dat ik richting geef.”

Werk en privéleven

Lisette Tanis moedigt gekwalificeerde vrouwen aan te kiezen voor het retailerschap. Dat ze de enige vrouwelijke retailer is, heeft ze nooit als lastig of bezwaarlijk ervaren. Binnen de Shell-organisatie is beslist geen sprake van een macho-cultuur. Ook werk en privéleven zijn goed te combineren als retailer, is haar ervaring. Lisette heeft een gezin met kinderen. Ze benadrukt dat ze geen ‘negen tot vijf’ werktijden heeft. Maar door te schuiven met uren kan ze voldoende tijd besteden aan haar kinderen. Welke adviezen wil ze nog meegeven aan (vrouwelijke) kandidaat-ondernemers? “Nadat ik ben gaan werken, heb in de avonduren post-hbo bedrijfskunde gedaan. Ik ervaar dat als een belangrijke toegevoegde waarde. Een valkuil voor een retailer is een te grote gerichtheid op operationele zaken. Door mijn studie bedrijfskunde heb ik meer aandacht voor de lange termijn, wat je op den duur winst oplevert in termen van effectiviteit en efficiency.” Wat is, tot slot, nog meer van belang? “Wie nu een kantoorbaan heeft, moet beseffen dat het kantoorleven behoorlijk afgeschermd kan zijn. Als retailer moet je een persoonlijkheid zijn en daadkrachtig kunnen optreden.” Je moet ook kunnen genieten van de mooie momenten: “Heerlijk is het om op een zonnige dag op een station te komen met opgewekte en tevreden gezichten. Dat zijn momenten waar ik erg vrolijk van word.”

Franchise+ Franchiseplus
Redactie
Bekijk ook