Senioren assistent: Kansen in de seniorenzorg

De overheid trekt zich grotendeels terug uit de ouderenzorg, senioren moeten langer thuis wonen en meer zorg zelf regelen. Ontwikkelingen waar Joost Damen en Bas Tolenaar kansen in zagen: met de oprichting van hun formule Senioren-assistent springen ze in het gat dat de overheid achterlaat. “Wij bieden ondersteuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen”, aldus Bas.

Vooral sinds de decentralisatie in de zorg die per 1 januari van dit jaar van kracht werd, is het druk bij Senioren-assistent. “Gemeenten moeten nu alles zelf gaan organiseren en de ene gemeente is daar beter op voorbereid dan de andere”, vertelt Bas Tolenaar. Samen met jeugdvriend Joost Damen richtte hij in augustus 2013 de franchiseformule Senioren-assistent op. De formule biedt ondersteuning aan ouderen op allerlei gebieden, zoals huishoudelijke hulp, gezelschap, hulp in de tuin en hulp bij het klussen of de administratie. Hierdoor kunnen senioren langer thuis blijven wonen, is het idee. Ook biedt de formule ondersteuning aan de mantelzorgers. Bas: “De kinderen van senioren vormen eveneens onze doelgroep. Als je als zoon of dochter bepaalde zaken uitbesteedt, kun je immers weer andere, leuke dingen doen met je ouders.”

Dertig

De franchisenemers kennen de lokale situatie en vormen het aanspreekpunt in hun eigen regio. Inmiddels zijn er vijftien regio’s met evenzoveel franchisenemers. “De ondernemer is een vaste, lokale, betrouwbare persoon die de wensen van de klant bekijkt”, zegt Bas. “Afhankelijk van die wensen verleent de franchisenemer zelf de dienst of schakelt hij of zij andere partnerorganisaties in, bijvoorbeeld een partij voor huishoudelijke hulp. Het verdienmodel ligt in de fee van wat de partnerpartij in rekening brengt.” De oprichters van Senioren-assistent hopen binnen een jaar door te groeien naar dertig regio’s. Dat is niet onrealistisch, vindt Bas: “In het begin liepen we aan tegen het feit dat mensen nog weinig besef hadden van dat ze zelf voor hun zorg moesten gaan betalen. Senioren waren gewend om alles via de overheid geregeld te krijgen. Dat besef begint te veranderen, zeker doordat mensen er sinds dit jaar echt mee geconfronteerd worden.“

Concurrentie

Senioren-assistent franchisenemers zijn ondernemend én dienstverlenend ingesteld. “Dat is soms een lastige combinatie en een leuke puzzel”, zegt Bas. “We hebben franchisenemers met heel verschillende achtergronden. De basis is dat je natuurlijk wel affiniteit moet hebben met senioren.” Aan belangstelling geen gebrek, gesprekken met kandidaten zijn in volle gang. Hoe blijft de nog jonge formule onderscheidend in deze kansrijke markt? Bas: “De seniorenmarkt is natuurlijk een hot item maar wij lopen redelijk voorop. De grootste concurrentie komt vooralsnog vooral van lokale initiatieven. Wij willen schaalvoordeel creëren door vanuit het hoofdkantoor ondersteuning te bieden op het gebied van administratie en online marketing, zoals de website.”

+