Olympia Uitzendbureau groeit door franchise

Het gaat goed met Olympia Uitzendburo. Dat is opmerkelijk in een tijd waarin de uitzendbranche forse klappen heeft moeten incasseren met omzetverliezen tot ruim veertig procent sinds 1999.

Maar Olympia Uitzendburo groeit, niet alleen wat het aantal locaties betreft, maar ook wat de omzet per vestiging betreft. In dit nummer een dubbelportret met franchisedirecteur Robert-Jan van den Berg en franchisenemer Willibrord van der Kolk. Robert-Jan van den Berg zegt over het verschil tussen Olympia Uitzendburo en con-currerende uitzendorganisaties: “Wij hebben er onderzoek naar gedaan. Daaruit zijn twee dingen naar voren gekomen: ten eerste zijn we ondernemend en ten tweede hebben we een no nonsense aanpak. Dat heeft ons reclamebureau vertaald in de slogan: wij werken ons uit de naad voor de klant. Door die aanpak stijgt ons markt-aandeel en groeien wij tegen de stroom in.” 

Omslag 

Daarin past ook de omslag van een organisatie met veel eigen vestigingen naar een franchisemodel. Olympia Uitzendburo ging in 1969 van start met eigen vestigingen. In 1998 werden de eerste voorzichtige pogingen gedaan om met franchisevestigingen te werken.
Sindsdien is het hard gegaan. Sinds vorig jaar is het aantal franchisevestigingen (37) hoger dan de eigen vestigingen (32). Robert-Jan van den Berg daarover: “Franchising is lastig in de uitzendbranche. Het wordt daar nauwelijks toegepast. Je moet als onderneming je strategie erop willen en kunnen aanpassen. Dat hebben wij gedaan. Je combineert twee sterke punten: de lokale kennis en het ondernemerschap van de franchisenemer aan de ene kant en alle administratieve rompslomp, zoals verloning, die wij centraal voor hem regelen aan de andere kant.” Volgens de franchisedirecteur zijn er nog volop groeikansen. “Op termijn is er ruimte voor 100 tot 110 vestigingen in heel Nederland. Dat betekent dat er nog ruimte is voor zo’n veertig nieuwe vestigingen. Wij zijn onlangs gestart met het omzetten van een aantal eigen vestigingen naar franchisevestigingen. Wij zullen nooit helemaal overschakelen op franchise. Er zal altijd behoefte blijven bestaan aan eigen vestigingen. Wij hebben bijvoorbeeld in grote steden meerdere eigen vestigingen. Als daar we met franchisenemers zouden werken, is het lastig om bepaalde afspraken te maken over exclusiviteitgebieden. Je kunt daar in elkaars vaarwater komen. Bij eigen vestigingen is dat makkelijker te regelen. In het algemeen is onze ervaring dat franchisevestigingen beter lopen dan eigen vestigingen omdat de franchisenemer als ondernemer er alle belang bij heeft om net dat ene extra stapje te maken.”

Bij Olympia Uitzendburo is de organisatie verdeeld in een tak die zich richt op de eigen vestigingen en een tak die zich met franchise bezighoudt. Robert-Jan van de Berg daarover: “Voor de klant maakt het niet uit of hij klant is bij een eigen vestiging of bij een franchiser. De uitstraling is hetzelfde. Ook Albert Heijn werkt met eigen en franchisevestigingen. Misschien dat je als je heel oplettend bent wel verschillen ziet. Wij hebben als organisatie bewust gekozen voor een eigen franchisetak omdat je daarmee beter kunt inspelen op de behoeften en wensen van de franchisenemers.”

Instappen

De uitzendbranche wordt vaak gezien als de thermometer van de economie. Als het economisch tij niet voorspoedig is, gaat dat vaak ten koste van uitzendkrachten. Als de economie weer aantrekt, profiteert de uitzendbranche daar vaak als eerste van.
“De branche heeft harde klappen gehad”, stelt Robert-Jan van den Berg vast. “Toch denk ik dat het nu een goed moment is om in te stappen. Het dieptepunt is bereikt. Bedrijven denken weer voorzichtig aan groei. Dat betekent in de praktijk dat ze eerst tijdelijke krachten inhuren. Onze franchisenemers weten dat het een branche is met pieken en dalen. Er zijn verschillende ‘Olympianen’, eigen medewerkers dus, die de stap naar zelfstandigheid hebben gezet door franchisenemer te worden. Daarnaast zijn veel franchisenemers afkomstig uit de uitzendbranche.”

Om een landelijk dekkend netwerk te krijgen, denkt Olympia Uitzendburo met name aan uitbreiding in het noorden en het oosten van het land en aan Zuid-Limburg. “Voor ons is maatgevend dat er voldoende bedrijven in een regio actief zijn. Dat zijn toch je potentiële opdrachtgevers. Wij zoeken naar franchisenemers die actief bedrijven bezoeken om hen te informeren over wat wij voor hen kunnen betekenen. Als je kijkt naar de omzetcijfers, zie je dat het ons lukt”, besluit de franchisedirecteur.

Franchisenemer Willibrord van der Kolk: Het begon te kriebelen

Op 1 oktober vorig jaar maakte Willibrord van der Kolk de stap naar franchisenemer. Daarvoor was hij sinds 1 januari 1999 franchisemanager bij Olympia Uitzendburo. “Toen ik in 1998 in contact kwam met Olympia Uitzendburo was dat om franchisenemer te worden. Dat bleek toen lastig, ook al omdat wij twee hele kleine kinderen hadden. Maar mijn ervaring vanuit de hotelbranche bleek goed om toekomstige franchisenemers te begeleiden. De franchiseformule stond nog in de kinderschoenen. Ik heb meegewerkt aan de groei van de formule gedurende de afgelopen vijf jaar. Maar het zelfstandig ondernemerschap begon toch te kriebelen. Toen de franchisevestiging in Ede beschikbaar kwam, heb ik de sprong gewaagd.”

De cijfers van zijn eerste kwartaal liggen inmiddels op het bureau. “We hebben een goed kwartaal gedraaid”, stelt de 42-jarige franchisenemer. “Omdat ik de zaak kon overnemen, waren er natuurlijk geen perikelen zoals het zoeken van een geschikte locatie of het aanleggen van een automatiseringsnetwerk. Maar ik ben niet in een gespreid bedje gekomen. De vestiging bestaat nu een jaar, maar mede door gezondheidsproblemen van de vorige franchisenemer zijn de verwachtingen niet gehaald. Ik ben tachtig procent van mijn tijd bezig met het bezoeken van bedrijven, luisteren naar wat opdrachtgevers van je verwachten. Dat is op zich leuk, maar je moet ook met teleurstellingen kunnen omgaan. Soms blijft de deur gesloten. Als je franchisenemer bij McDonald’s bent, komen de klanten naar je toe voor een hamburger. Ik moet bij wijze van spreken zelf naar de plaatselijke Burger King om mensen ervan te overtuigen dat mijn hamburgers lekkerder zijn. Dat is een heel ander verhaal. Je kunt de recessie de schuld geven als het niet lekker loopt. Maar als je zelf niets doet, gebeurt er ook niets. De handel ligt op straat, maar je moet er wel zelf op uit om die handel te zoeken. Bedrijven komen niet vanzelf naar je toe. Ik vind dat juist heel leuk om te doen. Het klinkt misschien saai, maar dit is wat ik ervan verwacht had.

Eén van de pluspunten van Olympia Uitzendburo is het zelfstandig ondernemerschap. Het personeelsverloop binnen de uitzendbranche is hoog. Gemiddeld zit iemand negen maanden op een bepaalde functie. Bedrijven hebben er een hekel aan als ze telkens andere contactpersonen krijgen. Als zelfstandig ondernemer zien ze mij vandaag maar ook volgende maand en ze kunnen ervan uitgaan dat ik er over een aantal jaren nog zit. Doordat je een relatie kunt opbouwen, kun je beter meedenken met je opdrachtgevers en inspelen op hun wensen.

Ede is een regio met veel potentie. Je hebt hier de nodige industrie, veel bedrijven die werkzaam zijn op logistiek gebied en ook de nodige dienstverlening met bijvoorbeeld callcenters. Ik probeer ons personeelsaanbod ook daarop af te stemmen. Want uitzendkrachten zijn het visitekaartje van je bedrijf. Ze representeren je. Ik ben de afgelopen maanden ook bezig geweest om met uitzendkrachten te praten, hun refe-renties na te trekken om een goede klik tussen werkgever en werknemer tot stand te brengen. Het is druk, maar ik hou wel van hectiek. Er moet leven in de brouwerij zijn. Als het zo doorgaat, kan 2004 een optimaal jaar worden.”

Kerngegevens

Formulenaam             Olympia Uitzendburo
Franchise sinds             1997
Type franchise             Hard-franchise
Branche                 Uitzendbranche
Oppervlakte                 Circa 100 m2
Franchisedirecteur             Robert-Jan van den Berg
Hoofdkantoor             Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag
Telefoon                 (070) 338 10 50
Fax                   (070) 338 10 60
E-mail                   jouwzaak@olympia-uitzendburo.nl
Website                 www.jouwzaak.nl en www.olympia-uitzendburo.nl
Eigen vestigingen 32
Franchisevestigingen 37
Entreefee nihil
Startinvestering           Circa € 70.000,-
Eigen geld                 Circa € 30.000,-
Fee                    33% van de bruto-marge 
Financieringsarrangementen ja 
Handboek ja
Training & opleiding ja
Contractduur 5 jaar
Lid NFV  ja
Franchiseraad  ja