'Met nieuw elan vooruit'

‘Met nieuw elan vooruit’

De ledenvergadering van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) stond in het teken van verandering. Zo werden er in het Koetshuis in Maartensdijk in totaal vijf nieuwe bestuursleden voorgedragen. Het (deels) vernieuwde bestuur kreeg tevens groen licht van de leden om de nieuwe strategische koers verder uit te stippelen en vorm te geven. 

Hans den Arend (Lake Side), Maarten van Hasselt (SNS), Crijn Janssen (Straetus Incasso), Bas Holshuijsen (Kwalitaria) en Theodoor Ludwig (Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten) zijn de nieuwe bestuursleden die samen met de huidige bestuursleden Willem Spierenburg (Ahold – Delhaize) en Peter Huijsmans (Intratuin) vanaf nu het bestuur van de NFV vormen. Zij vervangen voorzitter Will van den Hoogen en Kees Bothof, evenals Jonathan Teoh, Tico Schneider en Kees Seip die zichzelf niet herkiesbaar hebben gesteld. Het vernieuwde bestuur staat meteen voor een zware taak; de koerswijziging van de NFV uitstippelen en uitvoeren. “In januari hebben we met veel enthousiasme en energie de eerste stappen gezet en denkrichtingen bepaald”, vertelt Kees Seip, die tijdens de vergadering nog even optrad als woordvoerder. Een taak die nu na zijn aftreden wordt opgepakt door Willem Spierenburg. De koerswijziging is noodzakelijk, zo hield hij de leden voor. “Zo loopt het ledenaantal van de vereniging langzaam terug, maar neemt de behoefte aan een sterke, krachtige vereniging juist toe door onder meer het feit dat franchise in het politieke landschap onderwerp van gesprek is. De NFV moet in dat debat een serieuze partner zijn voor de politiek, serieuzer en krachtiger dan nu het geval is.”

Discussiegroepen

Maar hoe krijgt dat vorm en inhoud? “In tal van discussiegroepen met stakeholders in de franchisesector is er een rode draad bepaald. Echter, wij hadden gehoopt al verder te zijn. Helaas is nog niet alles uitgekristalliseerd”, zegt Seip. Wel is volgens hem duidelijk dat de vereniging toe gaat naar een nieuwe structuur met aandachtsgebieden. “Er is nu een algemeen bestuur, dat een redelijke afspiegeling vormt van het franchiselandschap, maar de echte betrokkenheid per aandachtsgebied is er niet. Met deze benadering denken wij die betrokkenheid wel te creëren”, aldus Seip. De vijf aandachtsgebieden zijn: zorg, horeca, food, non-food en dienstverlening. “We bepalen voor die vijf aandachtsgebieden keer op keer de belangrijke thema’s waar wij als vereniging een rol in kunnen spelen. En die thema’s halen wij op bij de achterban (franchisegevers) zelf, ook geassocieerde leden krijgen hierin een belangrijke rol. Dat is een continu proces.” Het plan is daarbij om het bestuur als centraal orgaan te laten functioneren. Zij houden bij beslissingen die moeten worden genomen nauw contact met hun achterban. “Zo ontstaat draagvlak en een breed gedragen opinie. De NFV is daarin de centrale spil, de verbinder”, stelt Seip. Hij benadrukt dat de NFV de belangen behartigt voor de franchisegevers in Nederland. “Daarnaast willen wij heel graag de gesprekspartner zijn van franchisenemersorganisaties. Onze nieuwe koers kan bijvoorbeeld de opmaat zijn naar de oprichting van een franchiseplatform of –federatie waarin zowel franchisegevers als franchisenemers zitting hebben.” 

Voorzitter

Het feit dat er met het aftreden van Will van den Hoogen als voorzitter nog geen nieuwe voorzitter is gekozen, houdt ook verband met de koerswijziging. Het is volgens Seip namelijk nog niet duidelijk wat de precieze rol is van de voorzitter. “De vereniging moet niet alleen nieuwe leden werven en zo meer inkomsten genereren, de NFV moet ook kosten besparen. Het kan dus zijn dat de voorzitter die wordt gekozen een zwaardere functie krijgt en ook op het bureau in Hilversum zijn of haar rol pakt.” Wel werd duidelijk dat alles open ligt. En ja, ook kan het gevolgen hebben voor de huidige invulling en de werkzaamheden op het bureau in Hilversum. Het bestuur gebruikt de komende maanden om alle plannen kristalhelder uit te werken. Seip: “Er is nu groen licht. En het is duidelijk dat we willen veranderen, maar ook moeten veranderen. Met nieuw elan vooruit.”
 

Lees meer over:
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie
Bekijk ook

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.