Masterclass franchise: het ontzenuwen van mythen

Het aantal franchiseformules en franchisevestigingen in Nederland zit in de lift. Toch betekent dit niet automatisch dat het franchisemodel zomaar voor ieder concept en iedere ondernemer is weggelegd. Tijdens de masterclass franchise van de NFV werden de mythen ontzenuwd.

“Ik ben mij aan het oriënteren op een verdere uitrol van mijn concept via franchise”, vertelt Aziez Sandar van SleutelDirect. SleutelDirect is in 2011 opgericht na een overname van de gehele inboedel van de Nederlandse Sleutel Centrale. Met de overname van een van Nederlands beste slotenwinkel kwam niet alleen een hele grote voorraad oude sleutels en sloten maar ook zestig jaar aan kennis, klantenrelaties en een groot aantal gecompliceerde sluitplannen mee. “SleutelDirect bestaat uit een jong en ambitieus team van sleutel-, sloten- en beveiligingsspecialisten. Onze grootste kracht? De snelle levering van cilinders en sleutels voor gecertificeerde en gepatenteerde sluitplannen”, zegt Sandar voorafgaand aan de masterclass. Hij zegt dat het concept goed schaalbaar is. “Dat biedt dus kansen en hier tijdens deze masterclass krijg ik hopelijk een goed inzicht in wat het allemaal betekent als ik franchisegever zou worden.” 

Concept uitrollen

Directeur Franchise Jos Burgers van NFV trapte af. Hij legde tijdens de bijeenkomst bij Flynth in Houten haarfijn uit wat franchise door de jaren heen heeft betekend voor Nederland. Hij benadrukte verder dat franchise één van de mogelijkheden is om een concept in de breedte uit te rollen. “Maar franchise is niet perse noodzakelijk, uitrol kan natuurlijk ook met alleen filialen. Of door middel van een combinatie van beide vormen.” Het is belangrijk daar kritisch naar te kijken, zegt hij. “Er bestaan veel mythen. Zo zou een franchiseconcept altijd recessiebestendig zijn, een zekere investering zijn en gemakkelijk zijn te exploiteren. Dat is natuurlijk niet zo.” Burgers zegt dat alleen echt hele goede concepten succesvol kunnen zijn via franchise. “Het concept moet een acht of een negen zijn, geen zesje. Bovendien is onder meer schaalgrootte belangrijk, een goed wervings- en selectiebeleid en ook moet het financieel allemaal op orde zijn.” Vooral bij dat laatste aspect ging Ben Hogeveen, senior bedrijfsadviseur bij Flynth, de diepte in tijdens de masterclass.

“Franchisegevers en -nemers moeten scherp sturen op cijfers. Bovendien moet er een doel zijn waar naar toe wordt gewerkt. Immers, als je dat niet hebt dan is iedere bestemming goed.” Het financiële plaatje voor de franchisegevers is best complex en moet goed doordacht zijn, schetste Hogeveen tijdens de bijeenkomst. “Potentiële franchisegevers moeten zich dan ook heel goed voorbereiden op een uitrol van het concept. Neem de tijd, maak een goede sterkte-zwakte analyse en houd rekening met tegenvallers.” 

Precontractuele fase belangrijker

Waarmee men ook rekening moet houden is met de juridische haken en ogen van een franchiseovereenkomst. “Daarbij wordt de precontractuele fase steeds belangrijker”, zegt Derk van Dam van Ludwig & Van Dam franchise advocaten. Wat daarmee wordt bedoeld? “Wat spiegelt de franchisegever de franchisenemer voor. Daar is echt heel veel om te doen tegenwoordig, mede door de introductie van de Wet Acquisitiefraude”, aldus Van Dam. Deze wet is op 1 juli 2016 is in werking getreden, met als doel betere bescherming van partijen die voorafgaand aan een overeenkomst verkeerd worden voorgelicht. Het is om die reden meer dan ooit van belang hoe de ‘precontractuele’ informatievoorziening heeft plaatsgevonden. Is de verstrekte informatie juist en volledig? Van wie zijn de prognoses of exploitatiebegrotingen afkomstig? En hebben bepaalde gegevens de kandidaat-franchisenemer er wellicht ten onrechte toe bewogen om een franchisecontract te tekenen?

“Franchisegevers moeten zich er echt heel goed van bewust zijn welke informatie wordt verstrekt, zeker als het gaat om een nieuwe franchisevestiging op een nieuwe locatie”, houdt Van Dam de aanwezigen voor. In dat kader kwam ook de Nederlandse Franchise Code (NFC) aan bod tijdens de masterclass. Ook daarin wordt de informatievoorziening tijdens de precontractuele fase nadrukkelijk benoemd. Datzelfde geldt voor e-commerce, dat in sommige franchiserelaties voor wat discussie zorgt. Van Dam: “In mijn ogen onnodig, e-commerce is juridisch goed vorm te geven. De techniek staat tegenwoordig voor niets, het is bijvoorbeeld heel goed traceerbaar waar iemand die iets online bestelt vandaan komt. Franchisegevers kunnen er dan voor kiezen om de franchisenemer in die regio het product te laten uitleveren, of kiezen voor een model waarbij het product centraal wordt uitgeleverd en dat de franchisenemer in die regio een deel van de marge krijgt. Maar het gaat daarbij, zoals altijd, om een goede communicatie, om transparantie en om vertrouwen.”

Sandar van SleutelDirect is zich daarvan bewust. “Ik ben een lokaal concept en online niet actief. Dat laatste is zeker een punt van aandacht, online is in de toekomst misschien wel onmisbaar. De informatie uit deze masterclass helpt mij de juiste keuzes te maken. Net als dat dit geldt voor de eventuele uitrol van mijn concept via franchise.” 

Praktijktoets brengt regeldruk NFC in kaart

Zoals bekend is de Minister van Economische Zaken voornemens om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in een wetgeving. De eisen die deze Code oplegt aan ondernemers, zowel franchisegevers als franchisenemers, worden hiermee verplicht voor de gehele sector. Dit kan voor deze ondernemers extra kosten en werk met zich mee brengen, laat de NFV weten. De tijd en kosten die zijn gemoeid met het voldoen aan deze verplichtingen, vallen daarmee onder het begrip regeldruk, stellen zij. De NFV heeft behoefte aan meer inzicht in de omvang van deze kosten en het extra werk. Daarom is in overleg tussen franchisegevers en franchisenemers afgesproken een zogenoemde 'praktijktoets' uit te voeren om te zien wat zowel bedrijfseconomische als juridische effecten zijn van een toepassing van deze Code. Deze toets wordt uitgevoerd bij een aantal franchiseformules afkomstig uit diverse sectoren: retail food en non-food, horeca, dienstverlening, zorg en soft franchise. 

Het is belangrijk, zo stelt de NFV, dat de praktijktoets efficiënt wordt ingericht en uitgevoerd en resultaten geeft waarmee de NFV het gesprek aan kan gaan met het ministerie van Economische Zaken of dit eventueel kan doorgeven aan de Tweede Kamer. De NFV heeft daarom samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND+) de opdracht aan Sira Consulting gegeven. Zij gaan de praktijktoets begeleiden, onderzoeken en rapporteren. Sira Consulting is een onafhankelijke partij, met ervaring in regeldruktoetsing en contacten met ministeries. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat zij dus bekend is met en daardoor goed aan kan sluiten bij de in Den Haag gehanteerde toetsingsmethodes en vormen van rapportage, aldus de NFV. 

Agenda

18 mei: Juridische Workshop
23 mei: Algemene Ledenvergadering (ALV)
20 juni: Themamiddag e-commerce
3 juli: NFV Golfcup

Lees meer over:
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.