Selectie van franchisenemers

Overweging

Als de interesse voldoende is gewekt, zullen kandidaat-franchisenemers actief stappen ondernemen om zichzelf kenbaar te maken. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen op franchiseplus.nl of op uw eigen website. Op dat moment nemen ze jullie formule in overweging. In veel gevallen nemen de kandidaten op dat moment echter ook nog een aantal andere (concurrerende) formules in overweging.

Het gaat er in deze fase dan ook om uw formule actief te verkopen en tegelijkertijd een eerste selectie te doen of een kandidaat bij jullie formule zou kunnen passen. Dit kunt u bereiken met de juiste promotiemiddelen gecombineerd met de juiste selectieactiviteiten.

Wij kunnen u hierbij helpen door:

 • Het optimaal inrichten en automatiseren van de selectieprocedure met bijvoorbeeld een telefonische intake, selectiegesprekken en een open dag.
 • Het creëren van alle benodigde gespreksdocumentatie en de benodigde formulieren en juridische documenten.
 • Wij kunnen de opvolging en selectie van kandidaten vervolgens ook geheel of gedeeltelijk uit handen nemen.

Intentie

Als de vorige fase goed doorlopen is zal de kandidaat een bewuste keuze maken voor jullie concept en een eventuele procedure bij andere formules stopzetten. Het is dan zaak om, in lijn met de Wet Franchise, echt gedegen onderzoek te doen naar de geschiktheid van de kandidaat. Hiervoor adviseren we:

 • De kandidaat een assessment te laten doorlopen met minimaal een persoonlijkheidstest en een competentietest.
 • Een diepte-interview uit te voeren op basis van de assessmentresultaten.
 • De kandidaat minimaal een dag mee te laten lopen.
 • Een goed dossier op te bouwen met de uitkomsten van de diverse doorlopen stappen in de selectieprocedure.

Evaluatie tijdens stand-still

Als de selectie doorlopen is en alle lichten op groen staan is het tijd om de kandidaat het Precontractueel Informatie Document (PID) te verstrekken in overeenstemming met de vereisten zoals omschreven in de Wet Franchise. Daarmee start de stand-still periode van 4 weken voordat de franchiseovereenkomst ondertekend mag worden en de franchisenemer door jullie gevraagd mag worden financiële investeringen te doen. Tijdens deze 4 weken kan de kandidaat wel verder gaan met zijn voorbereidingen. Denk hierbij aan:

 • Het schrijven van het ondernemingsplan door de kandidaat.
 • Het uitwerken van de financiële prognoses door de kandidaat.
 • Indien van toepassing: het oriënteren op geschikte panden.
 • Het door de kandidaat inwinnen van juridisch advies over de franchiseovereenkomst.

Het is belangrijk om in deze fase goed contact te onderhouden met de kandidaat om te zorgen dat het proces niet onnodig stokt wanneer de kandidaat bovenstaande stappen onderneemt.

Wij kunnen u hierbij helpen met:

 • Het opstellen van het PID (in samenwerking met Koelewijn & Partners)
 • Het begeleiden van de franchisenemer bij het schrijven van het ondernemingsplan en prognoses.
 • Het onderhouden van de relatie met de kandidaat om de vlotte doorgang van het proces te bewaken.

Bespreken hoe we uw franchise recruitment kunnen stroomlijnen? Neem contact op!