Staatssecretaris Keijzer: “Heel veel franchisenemers zitten in lastige situatie”

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Franchise behandeld en haar steun uitgesproken voor het wetsvoorstel. Wel zijn er twee amendementen ingediend waarover komende dinsdag in de Kamer wordt gestemd. In het eerste amendement is voorgesteld om in de wet een evaluatiemoment op te nemen. Volgens het voorstel moeten de wet en de uitwerking daarvan, vijf jaar na invoering worden geëvalueerd. In het tweede amendement werd gevraagd om in de wet op te nemen dat de dwingende bepalingen uit de wet niet gelden voor franchisenemers in het buitenland. 

In de beantwoording van de vragen gaf staatssecretaris Mona Keijzer aan dat het noodzakelijk is dat deze wet er komt: “Helaas durf ik wel te zeggen dat dit een onderwerp is dat de afgelopen maanden alleen maar relevanter is geworden want door de lege winkelstraten zitten heel veel franchisenemers in een lastige situatie.”, aldus Mona Keijzer.

Ze gaf ook aan dat de zorgen niet alleen over de retail zijn. “Je hebt ook franchisenemers in de zorg. Je zou denken dat het daar de laatste tijd wat beter gaat, maar daar leven ook de discussies die aanleiding zijn voor dit wetsvoorstel. Overigens niets ten nadele van die franchiseformules waar het goed gaat, maar wat je heel veel in discussies hoort, is dat er toch wel sprake is van een machtsdisbalans tussen franchisenemers en franchisegevers. In alle vragen die gesteld zijn en in alle discussies die hierover gevoerd worden, is het van belang om jezelf daarbij te realiseren dat de franchisegever beschikt over het eigendom van de franchiseformule en ook degene is die een ander in de gelegenheid stelt om gebruik te maken van die franchiseformule. De franchisegever heeft bijna altijd de pen vast van de franchiseovereenkomst. Dat betekent dat je een stapje voor hebt ten opzichte van franchisenemers. Maar, zoals gezegd, gaat dit wetsvoorstel over eerlijker ondernemen en beter samenwerken. Dat is wat dit wetsvoorstel beoogt”.