Home Instead Thuisservice stelt Memory Lane gratis beschikbaar

Home Instead Thuisservice vindt dat in deze crisistijd wegens het coronavirus het zeker nu voor senioren van levensbelang is om zo min mogelijk sociale contacten te hebben om zo de kans op besmetting te voorkomen. Tegelijkertijd realiseert de organisatie zich dat juist uit bezoekjes en sociale contacten levensvreugde wordt gehaald. Daarom stelt zij haar communicatiemiddel Memory Lane gratis ter beschikking voor al haar klanten, hun families en naasten. Op deze manier wordt de sociale verbinding tussen senioren en hun familie en naasten toch in stand gehouden.

Sociale isolatie

Algemeen directeur Home Instead, Eric Kindt: “Nu het de verwachting is, dat de coronacrisis ons zeker de komende maanden nog in de greep zal houden en daarmee een sociaal isolement van senioren zal blijven voortduren, hebben wij gemeend onze bijdrage te moeten en kunnen leveren om deze broodnodige levensvreugde zo goed en zo kwaad als mogelijk is te behouden. Daarom bieden wij aan al onze klanten de mogelijkheid om gedurende 12 maanden, volledig gratis, gebruik te maken van een Memory Lane.”

Beeldbellen

Om elkaar toch te kunnen blijven zien op afstand, maken Hetty en haar moeder sinds kort gebruik van de Memory Lane. De moeder van Hetty is helemaal niet bekend met computers en leeft al 10 jaar met Alzheimer. “Ik had het niet verwacht, maar dit werkt zo goed!” reageert Hetty tevreden. “Het beeldbellen is geweldig! Zo kunnen we elkaar via het scherm toch even zien. Mijn moeder vindt het apart, maar doordat ze mij meteen ziet is het toch vertrouwd. Ik heb een foto van mijn moeders vader als screensaver ingesteld, een leuke foto en mijn moeder weet nu dat dat het fotolijstje is waarmee we bellen.