Franchise Trofee 2021

Instead, Kaldi en Sales Improvement Group genomineerd

Home Instead, Kaldi en Sales Improvement Group zijn genomineerd voor de NFV Franchise Trofee 2021. De Trofee wordt in mei 2021 uitgereikt, nu alvast een voorstelrondje.

Kaldi koffie & thee

“We bestaan dit jaar 20 jaar, wat zou het winnen van de Franchise Trofee een mooie bekroning zijn voor de franchisenemers en de hele organisatie”, zegt directeur en oprichter Hans Tietema. De basis van het succes van ‘zijn’ formule zit ‘m volgens eigen zeggen namelijk in het samenwerkingsmodel franchise. “De franchisenemers staan centraal in alles wat we doen. Van een introductie van een product tot het kassasysteem; we overleggen alles en proberen keuzes te maken in het algemeen belang van de franchisenemers.”

Om die reden heeft Kaldi de formule de afgelopen jaren ook uitgebreid met tal van nieuwe takken van sport. “We hebben een toekomstbestendig model met retail, proeflokaal, koffieverkoop, espressoapparatuur, online platform, mobiele verkooppunten en de zakelijke markt. Zeker in coronatijd heeft deze diversiteit ons geen windeieren gelegd. De mobiele verkopen vielen helemaal weg, maar dat konden we opvangen met de winkelvestigingen.”

Bij Kaldi wordt veel initiatief van de franchisenemers verwacht. “Zij staan zelf in hun vestiging om die succesvol te maken, natuurlijk met hulp op het gebied van onder meer inkoop, marketing, financiën en overige zaken”, vertelt Tietema. En met die hulp kunnen ze zich focussen op de omzet en klantenbinding van hun Kaldi-vestiging, weet hij. “Dat betekent dat zelf producten inkopen of advertenties maken niet nodig is, want dat leidt af, haalt de focus weg van waar het om draait voor de vestiging; de gast. Goede franchisenemers gebruiken het systeem.” Het is volgens Tietema de sterke band met de franchisenemers waarom hij hoopt op de winst van de Trofee. “Dat zou echt fantastisch zijn, een prijs voor vooral de franchisenemers. Zij leveren iedere dag een topprestatie.”

Sales Improvement Group

“We bestaan al vijftien jaar, maar we waren eigenlijk nooit lid van de NFV. Totdat twee van onze franchisenemers ons recent tipte over de vereniging. We zijn meteen lid geworden en nu al genomineerd voor de Trofee. De franchisenemers hebben ons hiervoor aangedragen, leuk toch”, vertelt Michel van Hesse van Sales Improvement Group.

De club heeft inmiddels veertig franchisenemers. “Zij verbeteren salesstrategieën bij bedrijven en voeren dit door tot en met het trainen van de gewenste vaardigheden”, zegt Van Hesse. De franchisenemers werken volgens het door de franchisegever ontwikkelde SPACE Concept. Dit bestaat uit vijf fasen: salesanalyse, plan van aanpak, acties, coaching en evaluatie. Van klanten kregen zij afgelopen jaar via MT 1000 de titel ‘Beste zakelijke dienstverlener 2019’. “Er is een grote behoefte aan salesverbeteringen en -trainingen. Neem nu de huidige tijd, veel salesgesprekken vinden vanwege corona online plaats. Maar sales is emotie, hoe breng je die emotie digitaal over? Onze franchisenemers nemen bedrijven mee in deze ontwikkelingen en helpen ze vooruit”, aldus Van Hesse.

De franchisenemers hebben daarbij een grote mate van vrijheid. “Zij bepalen zelf hoeveel van de verkochte diensten ze zelf uitvoeren bij klanten. En hoe vaak ze een collega inhuren of andersom. Dat maakt het concept ook bijzonder, onderling wordt er nauw samengewerkt.” En ook de lijnen met de formule zijn kort. Van Hesse: “Wij bieden franchisenemers de mogelijkheid om veel zaken centraal te laten regelen, zoals de automatisering, de marketing en de opleidingen. Hierdoor kun zij zich bezighouden met de corebusiness. Dat is immers het belangrijkste.”

Home Instead

Sociaal maatschappelijk betrokken, hard franchise en betrokken ondernemerschap. Het zijn enkele belangrijke succesfactoren van het franchisemodel van Home Instead Thuisservice. Senioren wonen volgens onderzoek het liefst zo lang mogelijk thuis. Het is een gat waarin Home Instead Thuisservice met succes is ingesprongen. De franchisenemers van Home Instead ondersteunen senioren zodat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.

Denk aan hulp bij opstaan, aankleden en ontbijt, douchen, een wandeling maken, een paar uurtjes gezelschap houden etcetera. Men levert alle ondersteuning, uitgezonderd medische handelingen. “Onze franchisenemers werken keihard. Dag in, dag uit. Ze bieden individuele begeleiding, praktische hulp en persoonlijke verzorging waarbij de mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen, met behoud van eigen regie en persoonlijke integriteit”, aldus Eric Kindt, algemeen directeur van Home Instead Thuisservice.

Hij weet dat zijn franchisenemers actief zijn in een werkveld waarover veel wordt gepraat. “Het is sociaal maatschappelijk bijzonder relevant wat onze franchisenemers doen. Zij zijn te gast bij de ouderen bij wie ze over de vloer komen voor de zorg thuis. Waarbij de klant bepaalt wie er komt, wat we komen doen en wanneer we komen. We zien dagelijks dat het toepassen van gastvrijheid van groot belang is voor het leefplezier en een positieve benadering helpt senioren om langer zelfstandig te wonen.” Hierbij werkt de franchisenemer binnen strakke kaders.

Kindt: “We zijn een hard franchiseformule. Dit wil zeggen dat gewerkt wordt vanuit dezelfde uitgangspunten, dezelfde organisatieopbouw en dat dezelfde dienstverlening wordt geleverd. Dat is nodig, zeker in de zorg moet je altijd dezelfde hoge kwaliteit leveren.”

Franchise past perfect bij de formule, zegt de directeur van Home Instead verder. “Het maakt de optimale combinatie mogelijk tussen lokaal ondernemerschap, nationale ondersteuning en wereldwijde ervaring. Dus geen hiërarchische, logge organisatie met managementlagen die niets toevoegen. Gewoon lokale zorgondernemers die betrokken zijn bij de lokale samenleving en een direct belang hebben bij tevreden klanten en hierbij worden ondersteund door een centraal apparaat met kennis en kunde.”

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie
Bekijk ook

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.