HEMA wil arbeidsvoorwaarden gelijktrekken met franchisenemers

HEMA heeft het voornemen over te gaan naar de Cao Retail Non-food, waar bijna alle Nederlandse retailbedrijven onder vallen. De huidige cao van HEMA, die geldt voor het overgrote deel van de medewerkers, loopt af op 31 maart van dit jaar. 

Het bedrijf wil haar arbeidsvoorwaarden moderniseren en gelijktrekken met de rest van de retailmarkt en haar franchisenemers. Binnenkort wordt het overleg met de gesprekspartners gestart om te komen tot een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket voor de huidige medewerkers.

Het overgaan naar de Cao Retail Non-food draagt bij aan het structureel verlagen van het kostenniveau. Net als de onlangs aangekondigde banenreductie op het hoofdkantoor. De Cao Retail Non-food cao ondersteunt HEMA bij het vormgeven van een duurzaam en toekomstbestendig personeelsbeleid.

Bekijk ook