Visie op de Nederlandse Franchise Code

Ik ben gematigd positief over de Nederlandse Franchise Code (NFC). Er ligt een document, waarbij een aantal paaltjes zijn geslagen. Daarmee bedoel ik, dat ik veel kenmerken van een goede franchise terugzie in de NFC. Ik adviseer onze relaties voor nu om de NFC serieus te nemen.

NFC zelf niet duidelijk

Maar veel is nog onduidelijk. De vragen rond de NFC rijzen, als je aan de slag gaat met het principe: pas toe of leg uit. Er is ruimte voor partijen om af te wijken van de NFC, als daar goede redenen voor zijn en franchisegever en franchisenemers het er met elkaar over eens zijn.

Dat principe klinkt heel mooi, maar hoe moeten franchisegever en franchisenemers discussiëren over onderwerpen, waar de NFC zelf niet duidelijk over is? Je gaat dan een discussie krijgen, waaraan nauwelijks kaders zijn gesteld. Met andere woorden: je kunt elke kant op redeneren. 

Laat ik een voorbeeld geven: de begrippen ‘franchisevergoeding’ en ‘conditiestelsel’ worden in één adem en in één alinea genoemd, maar nergens gedefinieerd. In de toelichting stelt de NFC vervolgens: “Vooraf dient goed te worden vastgelegd hoe de franchisegever verantwoording aflegt aan de franchisenemers over de besteding van de ontvangen vergoeding. Het is aan te bevelen dat de franchisegever periodiek verantwoordt welke tegenprestaties worden geleverd voor de franchisevergoeding”. En twee zinnen later in dezelfde alinea: “Het conditiestelsel dient zo compleet mogelijk te worden beschreven en transparant te blijven.” 

Met name dit laatste zinnetje laat zien dat de grote supermarktketens een groot stempel op de NFC hebben gedrukt, waar een kleinere franchiseorganisatie of een dienstverlener helemaal niets mee kan. Ze hebben geen ‘conditiestelsel’, laat staan dat ze het uit kunnen leggen.

'Best Practice'

Ook is niet duidelijk, hoe ver je moet gaan in de verantwoording van de besteding van de franchisevergoeding. Hoe ga je om met de toerekening van kosten aan de afdeling franchise, als de franchisegever ook veel eigen vestigingen heeft? Wat mag de licentievergoeding zijn? Hoeveel winst mag / moet een franchisegever maken om haar continuïteit te waarborgen? 

De nog te vormen geschillen commissie franchise wens ik veel wijsheid toe. 

Als Koelewijn & Partners werken wij samen met onze relaties aan een ‘best practice’, om de NFC op een praktische en goede manier toe te passen. 

Pieter Koelewijn
Directeur Koelewijn & Partners
Koelewijn.nl

Pieter Koelewijn Pieter Koelewijn
Directielid & franchiseconsultant gespecialiseerd in het opschalen van bedrijven middels franchising

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Pieter Koelewijn
CAPTCHA