Het (verlaagde) btw-tarief houdt de gemoederen bezig in franchiseland

Het btw-tarief is een onderwerp wat al jaren de gemoederen bezighoudt, ook in franchiseland. Eind 2016 was er ophef over een uitspraak over kwalificatie van geneesmiddelen, die vervolgens het jaar erna weer ongedaan gemaakt werd. Per 1-1-2019 staat de btw-verhoging van 6% naar 9% op de rol.

In dit blog een kort overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een vooruitblik naar de btw-verhoging van 2019.

Eind 2016 zorgde een uitspraak van de rechter voor opschudding in de franchisewereld, met name bij supermarkten en drogisterijen. De rechter oordeelde dat tandpasta met fluoride en zonnebrandcrème met UVA-filter (voor de btw) als geneesmiddel kwalificeren, waardoor het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is (in plaats van het standaard btw-tarief van 21%). Dit leidde tot veel discussie en onduidelijkheid: welke producten vallen wel onder het verlaagde btw-tarief en welke niet? 

Inventarisatie supermarktbranche

Als reactie is er in de supermarktbranche een inventarisatie gemaakt van vergelijkbare producten met al dan niet (vermeende) medische werking. Naast zonnebrand en zonnebrandcrème waren ook andere producten opgenomen, zoals mondwater, anti-roos-shampoo en babycrème. Dit is nauwkeurig op productniveau gebeurd, waardoor een lange lijst met producten ontstond. Deze lijst is met de Belastingdienst gedeeld en de verschillende btw-tarieven werden afgestemd. De inkt was nauwelijks droog toen de lijst alweer de prullenbak in kon. 

Mislopen belastinginkomsten

Het kabinet vond de toepassing van het 6%-tarief op de producten onwenselijk, want de Nederlandse schatkist zou hierdoor zo’n 30 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen. Met ingang van 1 januari 2018 is de definitie van het begrip ‘geneesmiddel’ dan ook aangescherpt, waardoor alle tandpasta’s en zonnebrandcrèmes weer onder het algemene btw-tarief van 21% vallen. Uitgangspunt is nu de definitie van de Geneesmiddelenwet, waardoor alleen ‘erkende’ geneesmiddelen (waarvoor een handelsvergunning is verleend) nog onder het 6%-tarief vallen. 

Verlaagde btw-tarief 2018

Ook in 2018 blijft het verlaagde btw-tarief de gemoederen bezig houden. In het in 2017 gesloten regeerakkoord is aangekondigd dat het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Naar verwachting zal de verhoging opgenomen worden in het Belastingplan 2019. Deze verhoging betekent dat de administratie hierop ingericht moet worden. Financiële systemen en contracten moeten bijvoorbeeld aangepast worden. Daarnaast rijst de vraag in hoeverre de verhoging (nadelige) gevolgen heeft voor de ondernemers in de grensregio’s. Het beoogde btw-tarief van 9% ligt hoger dan de verlaagde btw-tarieven van de buurlanden België en Duitsland (respectievelijk 6% en 7%). 

Hoe te anticiperen

Er kan wel enigszins geanticipeerd worden op de tariefswijziging door bepaalde activiteiten/betalingen naar voren te halen. Zo kan 3% op de btw worden bespaard door bij de levering van producten die onder het 6% tarief vallen met vooruitbetalingen in 2018 te werken. Bij de verkoop van toegangs-/treinkaartjes  aan particulieren voor evenementen/prestaties die in 2019 plaatsvinden, is dat een reële mogelijkheid. Voor de verkoop van vouchers gelden overigens specifieke regels waar wij in een eerder blog al uitgebreid bij stil hebben gestaan. 

Kortom, het is verstandig om te inventariseren of er optimalisatiemogelijkheden zijn, nog belangrijker is echter dat de administratie per 1 januari 2019 wordt ingericht op de tariefswijziging. Uiteraard kunt u hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

Jan Bijsterbosch
BDO Adviesgroep Franchising
026-3525639

BDO
Jan Bijsterbosch Jan Bijsterbosch
Partner - Accountancy