BDO Accountants & Adviseurs: Groeien is meer dan groter worden

Het lijkt een open deur, maar niets is minder waar. De meeste ondernemers associeren groeien nog altijd met een toename van de omzet, zo blijkt onder meer uit een onderzoek van de Universiteit Nyenrode in opdracht van BDO. "Terwijl juist ook allerlei kwalitatieve aspecten een grote rol spelen", stellen Jan Bijsterbosch en Hans Lankhuijzen van de Adviesgroep Franchising binnen BDO. "Onze missie is beheersing van het groeiproces."

BDO Accountants & Adviseurs is een organisatie met meer dan 2.000 mensen in dienst, verspreid over zo'n dertig locaties in heel Nederland. Samen zijn ze groot en afzonderlijk flexibel genoeg om lokaal en regionaal op maat te kunnen opereren. Op zijn beurt maakt BDO Accountants en Adviseurs weer deel uit van het internationale BDO netwerk dat wereldwijd in bijna honderd landen actief is. De dienstverlening van BDO Accountants & Adviseurs is ondergebracht in verschillende disciplines: accountants, belastingadviseurs en consultants. De Adviesgroep Franchising werd zo'n acht jaar geleden opgericht, met Bijsterbosch en Lankhuijzen als vaste kern. Om hen heen hebben zij een netwerk van bedrijfseconomen, juristen, accountants, belastingadviseurs en IT- en P&O-consultants verzameld, om zowel franchisegevers als -nemers gericht te kunnen adviseren. De groep vormt zodoende een dwarsdoorsnede van de BDO organisatie. 

"Wij willen, dat ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn en zich daar ook volledig op kunnen concentreren", aldus de twee. Op die terreinen waarvan intern onvoldoende kennis in huis is kunnen wij vaak ondersteuning bieden. Zo kent BDO arrangementen met franchiseketens, bijvoorbeeld om (potentiële) franchisenemers bij te praten over onder meer fiscale kwesties of onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie. "We focussen op het midden- en kleinbedrijf, al hebben we ook multinationals onder onze klanten. Een van de sterke punten van BDO is, dat we de problematiek van zowel de kleinere als de (middel)grote bedrijven goed kennen."

Groei als thema

"Groei is binnen onze dienstverlening een soort rode draad, zowel voor startende als voor reeds bestaande ondernemingen. En groei moet je onderscheiden in kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Groeien is meer dan groter worden; het is een veel complexer en dynamischer proces waarbij vooral ook kwalitatieve aspecten om de hoek komen kijken. Andere werkwijzen, innovatieve producten of scherpere keuzes voor bepaalde activiteiten of markten." Zeker nu het economisch tij niet meezit, komt de ware groeikracht bij ondernemers boven. Er wordt een beroep gedaan op innovativiteit, slagkracht en flexibiliteit. Allemaal eigenschappen die letterlijk van levensbelang zijn voor de continuïteit van ondernemingen.
Om het groeiproces inzichtelijk en aanschouwelijk te maken, ontwikkelde BDO een groeimodel, dat er uitziet als een opgerolde slang. Het begint met een droom en via realisatie hiervan wordt het stadium van volwassenheid bereikt. Daarna moet hernieuwing plaatsvinden: de slang verwisselt de oude huid voor een nieuwe. En uiteindelijk als de onderneming voldoende kritische massa heeft, vindt een proces van (op)deling plaats, waarna de cyclus opnieuw begint. Het is een beweging die iedere startende onderneming en ondernemer doormaakt: alles begint met een helder idee.

"Wij ervaren in de dagelijkse praktijk dat het op dit punt regelmatig misgaat, zowel bij franchisegevers als -nemers", vertellen Jan Bijsterbosch en Hans Lankhuijzen. "Het lijkt een open deur, maar een helder concept is een noodzakelijke voorwaarde voor de start van een bedrijf. Anders wordt het bijvoorbeeld heel lastig om een financier te vinden. Een beginnende ondernemer dient zelf met een ondernemingsplan bij ons te komen. Wij kunnen dat vervolgens vanzelfsprekend wel voor hem doorrekenen. Iemand een spiegel voorhouden, zo zou je deze fase kunnen omschrijven. Het gaat echter om meer dan een simpele optelsom van kale cijfers. Onze toegevoegde waarde ligt in de adviserende rol die we kunnen spelen. Het is heel uitdagend iemand op weg te helpen die een franchiseformule wil beginnen. We rekenen samen scenario's door, kijken met juristen naar contracten, enzovoorts. Mensen onderschatten hoe moeilijk het is een keten goed in de markt te zetten en om daar de juiste ondernemers bij te vinden. Bij franchising is dat een regelmatig voorkomend struikelblok: het inschatten van de kwaliteiten van mogelijke franchisenemers. Terwijl zij degenen zijn die de formule uiteindelijk moeten 'verkopen'. Al te vaak zijn de financiële mogelijkheden van een kandidaat doorslaggevend, niet zijn of haar kwaliteiten." Een ander obstakel kan de financiering zijn, zeker in economisch mindere tijden. Banken zullen extra kritisch kijken naar het concept en de levensvatbaarheid ervan. "Wij kunnen ook naar andere mogelijkheden kijken dankzij het netwerk waarover we beschikken: denk hierbij bijvoorbeeld aan informal investors of participatiemaatschappijen."

Checklist

Franchising is tweerichtingsverkeer. Beide partijen zijn gebaat bij zo goed mogelijke informatie. Om de keuze voor elkaar helder te maken, heeft BDO Adviesgroep Franchising een soort checklist samengesteld. Voor een aspirant-franchisenemer zijn de volgende hoofdpunten van belang: identiteit van de franchisegever, diens financiële positie, de vraag of de formule succesvol is, de inhoud van de marketingformule, de samenstelling van het dienstenpakket en de prijs van toetreding en het dienstenpakket. 

"Wat dit laatste betreft, blijkt het vaststellen van de verschillende fee's vrij complex te zijn", aldus Bijsterbosch en Lankhuijzen. "Je moet enerzijds als franchisegever de drempel niet te hoog maken, anderzijds moet je er wel voor zorgen dat de kosten die je maakt afgedekt zijn, niet alleen nu maar vooral ook straks als de organisatie groeit. Je kunt niet halverwege de rit de fee's voor je bestaande franchisenemers gaan verhogen." Verder zijn aspecten als vrijheid (hoeveel ruimte heeft de franchisenemer voor het voeren van een eigen beleid?) en contracten en reglementen van belang.

Omgekeerd moeten franchisegevers aspirant-franchisenemers kritisch onder de loep nemen: het gaat tenslotte om een zakelijke overeenkomst waarvan beide partijen voordeel dienen te hebben. Elementen die hierbij in het oog springen zijn: kennis (opleidingsniveau), communicatieve eigenschappen, persoonlijkheid, commerciële uitstraling/ervaring en natuurlijk motivatie. "Als iemand niet duidelijk kan maken waarom hij of zij kiest voor een bepaalde formule, moet er een lampje gaan branden." 

Om terug te keren naar het BDO Groeimodel: dit is een van de 'groeistuwers'. De eerste persoon achter een concept -in dit geval de franchisegever- heeft zelden gebrek aan wilskracht en motivatie. "Maar zodra meerdere mensen deel gaan nemen aan de ontwikkeling, is het belangrijk dat ook zij de wens hebben resultaten te boeken, gemotiveerd zijn om dingen te laten slagen en warmlopen voor het concept dat ten grondslag ligt aan de onderneming", besluiten Jan Bijsterbosch en Hans Lankhuijzen.

Werkterrein Adviesgroep Franchising

 • Administratieve ondersteuning
 • Rapportering en verslaggeving
 • Benchmarking
 • Opleidingen en trainingen
 • Fiscale advisering
 • Automatisering
 • Personeel en beloningsbeleid
 • Financiële vermogensplanning
 • Financiering
 • Organisatieonderzoek en -advies
 • Quick-scan
   
Lees meer over:
Reinold Vugs Reinold Vugs
Redacteur