Nederlandse Franchise Code: nog veel werk te doen!

In de afgelopen zomer is de nodige ophef geweest over de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code (hierna: Code genoemd). Koelewijn & Partners heeft hierin ook stelling genomen. Graag brengen wij u hiervan op de hoogte.

Nu nog geen breed gedragen Code

Koelewijn & Partners vindt dat er nog lang geen sprake is van een breed gedragen Code. Natuurlijk roeren de belangenbehartigers zich. Maar zij vertegenwoordigen in deze fase van ontwikkeling helaas slechts een beperkt deel van de gehele franchisepopulatie. Vanuit individuele Nederlandse franchisenemers is er vrijwel uitsluitend gereageerd door food-franchisenemers (de supermarkt franchisenemers). Ook vanuit de individuele franchisegevers is er nog veel te weinig betrokkenheid merkbaar. En dat is verontrustend.

Doorontwikkeling van de Code kost tijd

De Minister van Economische Zaken houdt namelijk de druk onverminderd hoog om de Code nog dit jaar tot stand te laten komen. Koelewijn & Partners is ervan overtuigd dat de stelling "onder (politieke) druk wordt alles vloeibaar", hier niet op van toepassing moet zijn. De doorontwikkeling van een uitgebalanceerde Code vergt meer tijd en zorgvuldigheid. Dat impliceert een grotere betrokkenheid van de franchisesector zelf en vanuit meer geledingen. De retail en met name de levensmiddelsector loopt voorop in de discussie. Daarbij is overigens menig supermarkt franchisenemer aanzienlijk groter dan een fors gedeelte van de franchisegevers in Nederland. Dat geeft al aardig het diverse speelveld weer waar een Code rekening mee moet houden.

Rekening houden met de diversiteit in de branche

Er is dus meer, veel meer; de huidige versie doet mijns inziens onvoldoende recht aan de diversiteit in de branche. Van grote tot kleine franchisegevers en franchisenemers in food en non-food, horeca, (financiële) dienstverlening en de zorgsector, nationaal en internationaal. De schaal waarop de franchisegevers en franchisenemers zich in de verschillende sectoren bewegen zijn onvergelijkbaar. In iedere omgeving gelden er andere omstandigheden en andere mogelijkheden. En daar speelt de consultatieversie tot op heden nog onvoldoende op in. Er is nog veel voorlichting, denkwerk en discussie noodzakelijk om de consultatieversie passend te maken voor de gehele franchisesector. En dat is wel nodig, wil er een breed draagvlak ontstaan! Het is te hopen dat nog veel franchisenemers en franchisegevers de kans krijgen om aan te haken in de discussie rondom de Nederlandse Franchise Code!

Joost Bos
Mededirecteur Koelewijn & Partners

Joost Bos Joost Bos
Partner

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Joost Bos
CAPTCHA