De herziene Groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten: Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de franchisesamenwerking?

Per 1 juni 2022 is de herziene Groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten, zoals de franchiseovereenkomst, in werking getreden. Deze verordening is door de Europese wetgever in het leven geroepen ter bevordering van de concurrentie en marktwerking. Het maken van verticale afspraken tussen partijen wordt beperkt. Volgens de Europese Commissie diende de verordening te worden aangepast aan de ontwikkelingen binnen de interne markt die zich sinds het opstellen van de verordening hebben voorgedaan, met name op het gebied van digitalisering. Een belangrijk onderdeel van de herziene verordening is dan ook de beperking van de afspraken met betrekking tot online verkopen. 

De herziene verordening heeft diverse Unierechtelijke jurisprudentie gecodificeerd. Zo is het opnemen van clausules in franchiseovereenkomsten, welke direct of indirect ten doel hebben de algehele online verkoop van goederen of diensten door franchisenemers te beperken, een hardcore beperking. Met andere woorden, een clausule als deze is niet toegestaan op straffe van nietigheid van de gehele overeenkomst. Een gevolg die een franchisegever in de praktijk niet graag ondervindt. Echter is de beperking van internetverkoop niet algeheel verboden. Onder bepaalde omstandigheden, zoals ter bescherming van een exclusief merk, zijn dit soort beperkingen wel toegestaan. 

Het is de franchisegever wel toegestaan om verschillende prijsbepalingen op te nemen voor offline- en online verkoop. Hierdoor is het onder meer toegestaan om voor eenzelfde distributeur een hoger tarief te rekenen voor producten die online verkocht zullen worden dan het tarief dat geldt voor producten die bestemd zijn voor offline verkoop. Desalniettemin dient het verschil in de kosten wel redelijk te zijn en gerelateerd zijn aan het verschil in kosten of investeringen tussen online en offline verkoop. Hierdoor kan de franchisegever de internetverkoop voor de franchisenemer niet dusdanig onaantrekkelijk maken dat hij wordt geforceerd om de verkoop louter te laten plaatsvinden via een fysiek verkooppunt. Tevens mag de afwijkende prijsbepaling niet ten doel hebben grensoverschrijdende verkoop of internetverkoop te beperken. 

Een ander belangrijk onderdeel is dat een stilzwijgende verlenging – mits het de franchisenemer vrij staat om te heronderhandelen en hem een redelijke opzegtermijn is geboden – in de franchiseovereenkomst kan worden opgenomen. Ook was het onder de oude verordening de franchisegever slechts toegestaan om actieve verkoop – bijvoorbeeld het actief benaderen van klanten buiten het exclusieve gebied – door franchisenemer te beperken. Nu kan de franchisegever deze beperking ook voorschrijven aan de klanten van de franchisenemer indien deze tot wederverkoop zouden overgaan. 

Net als voor de Franchisewet geldt er een overgangstermijn voor de verordening. Alle overeenkomsten gesloten na 1 juni 2022 dienen te voldoen aan de verordening. Overeenkomsten gesloten voor deze datum dienen binnen één jaar te zijn aangepast.

Mevr. D.F.P. (Diana) van Arkel

 

AG Hart Advocaten garandeert cliënten een kwalitatief hoogstaande juridische en commerciële dienstverlening. Wij staan voor persoonlijk, laagdrempelig, adequaat en betrokken. Ons team heeft één doel voor ogen: voor iedere cliënt een optimaal resultaat realiseren.
 

Stel je vraag aan Diana van Arkel
CAPTCHA