Gezocht: Type Hans Wiegel

Het gaat economisch beter en we bespeuren weer een groei in het aantal franchisenemers én franchisegevers. Zij oriënteren zich in alle vrijheid op het franchise-ondernemerschap. En dat doen ze écht niet omdat ze van vrienden, kennissen en anderen horen dat de franchisegevers in Nederland zo onredelijk zijn. Ondanks dat heeft Minister Kamp aangekondigd dat hij een juridische verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC) gaat realiseren. De opmerking van Kamp toont aan dat de franchisegevers-lobby heeft gefaald en nog altijd faalt! Waarover later meer. 

Doemdenkers zien in de NFC het einde van franchise of op zijn minst ‘ernstige schade voor de branche’. Ik denk dat het wel meevalt. Circa 1/3 van de huwelijken strandt en dat gebeurt om uiteenlopende redenen. Tellen we daarbij op de mensen die niet uit elkaar kunnen om financiële redenen of willen vanwege de kinderen, dan is dat percentage ontevredenheid misschien wel veel groter dan 40%. Toch gaan mensen nog volop nieuwe relaties aan. Een parallel kan wellicht ook gevonden worden bij fusies en overnames; hoeveel fusies leveren ontevreden partijen op? Toch gaat de fusie-business voort. En ja, er zijn in beide voorbeelden duidelijke wettelijke kaders bepaald. 

De NFC bevat grotendeels regels van goed fatsoen, die gestoeld zijn op een redelijke machtsbalans tussen franchisegever en franchisenemer. De NFC biedt echter ook onvoldoende hanteerbare regels en levert vooral veel extra ‘juridisch geneuzel’ op die niet alleen franchisegevers maar ook advocaten en rechters extra werk opleveren. Op het eerste oog zullen alleen franchisenemers denken dat er meer rechten aan te ontlenen zijn. Maar dat is schone schijn. De code is nog niet compleet en houdt geen rekening met de pluriformiteit van de in franchise aanwezige formules; met name voor kleine franchiseorganisaties, dienstverleners en soft franchiseorganisaties. De tekst is niet geschikt voor wetgeving en sneuvelt ongetwijfeld grotendeels indien er een zorgvuldige wetgevingsprocedure volgt. 

Maar in de tussentijd is de nieuwe code wel een ‘fait accompli’. Franchisegever en franchisenemers, doe vooruitlopend op de wettelijke verankering uw huiswerk want er staan ook heel wat redelijke, zinnige, normale zaken in waaraan in goed overleg prima te voldoen is! Dit neemt overigens niet weg dat gelukkig de rechter in een van de eerste vonnissen zich nog niet veel gelegen lijkt te laten aan de NFC met de huidige status... 

Gezocht

Maar ik stel wel vast dat de franchisegevers in Nederland ernstig behoefte hebben aan een lobbyist die verbaal weerwoord kan geven, type Hans Wiegel in jongere jaren. Iemand die de weg kent in Den Haag. En die de media, de politici, en franchisenemersvertegenwoordiging van repliek kan dienen. Want dat ontbreekt momenteel volledig. En in dit machtsvacuüm wordt het leven er niet eenvoudiger op. 

Joost Bos 
Directeur Koelewijn & Partners

Joost Bos
Joost Bos Joost Bos
Partner

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Joost Bos
CAPTCHA